about us     |     subscribe     |     contact us     |     submit article     |     donate     |     speaking tour     |     store     |     ePaper
    Events    Issues    Tradition    E-Paper
2021 more..

2020 more..

2019 more..

2018 more..

2017 more..

2016 more..

2015 more..

2014 more..

2013 more..

2012 more..

2011 more..

2010 more..

2009 more..

2008 more..

2007 more..

2006

צווישן צוויי בערג
יצחק לייבוש פּרץ

 

“דער חזון איש האָט מיר פאַרבאָ
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

סטאַלינ’ס אידן
יעקב בריל

 

אַ פאָטאָגראַפירטע חסידות
שלמה שמיר

 

אַ פערד, אַ הונט און אַ מאַלפּ
הרב משה קיימאַן

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד

 

רובינליכט פּריז אין תל אביב צ

 

אַ קאַטעדרע פאַר אידישער פילאָ

 

אריאל שרון געדענקט איר?
יעקב בריל

 

דריי חב”ד בחורים אומגעקומען או
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

מנחם בעגינס היסטאָרישער פעלער
הרב דוד האלאנדער

 

ווער האָט געזאָגט זעקס מיליאָן

 

אַ וועלט פאַרפלייצט מיט ליגנס
שלמה שמיר

 

דער סוד פון אַנטיסעמיטיזם
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

שם המפורש p
הירשע=דוד כ”ץ

 

“וויסן זאָלסטו אַז שווייגנדיק
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

ווען דער חפץ חיים האָט געגעסן
יעקב בריל

 

אָפּאָרטוניזם נוסח כוואַלסאָן

 

די מתייוונים פון תשס”ז
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

זיי האָבן זיך אויפגעשטעלט פון
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אַכמעדינעזשאַד: די טעג פון ישר
מענדל אדלער

 

חנוכה אין מיין שטעטעלע מיר

 

דער טעות פון די קאָנסערוואַטיו
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דער קאַמף קעגן די מאָדערנע יוו
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

די חרדים און די מתנחלים מאַכן

 

קאָנסערוואַטיווע באַוועגונג בא
יעקב בריל

 

ווען אַ מוטער פון 18 קינדער פא
מענדל אדלער

 

בילד: סענעטאַר מעקיין איז באַ

 

ווען אידן פאַרברענען אַ ספר תו
הרב דוד האלאנדער

 

רבנים פאַרוואָס שווייגט איר?
אליעזר וויזעל

 

אפילו טויטע קערפּערס קענען פּר
ליובאַוויטשער רבי

 

די צוקונפט פון די דייטשן אין ס
שמואל בערגער

 

הויפּט פון מיליטערישן שפּיאָנא
שמואל בערגער

 

דער טאָג וואָס צוויי פליגלען ז
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

משוגעתן פון נאָענט און פון ווי
ב. גובערסקי

 

טויזנטער אידן פייערן י”ט כסלו
יצחק בערסאָן

 

אַ חידוש אין דער גרויסער מחלוק
ליובאַוויטשער רבי

 

הרב שלמה עמאַר וויל רעפאָרמירן
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

פּראָפעסאָר מילטאָן פרידמאַן ז
יעקב בריל

 

רעזאָלוציע קעגן ישראל אין מאַס
שמואל בערגער

 

סאַדאַם כוסעין: אַז זיי ווילן
מענדל אדלער

 

אביעזר ראַוויצקי דערהוילט זיך
מענדל אדלער

 

טריבונע פאר’ן פאלק 06-15-12

 

צה”ל-זעלנער פאַרוואונדעט אין ש

 

35 אידישע און קריסטלעכע געלערנ
מענדל אדלער

 

“די פירער האָבן אָפּגעהאַלטן ד
סימון יעקבסאָן

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

פתגם פון דער וואָך: חנוכה

 

דף היומי קאָלום 06-15-12
הרב פינחס וויליגער

 

וועלט באַרימטער פיזיקער סטיווע
מענדל אדלער

 

קאַסאַמען פליען אין שדרות; 15
שמואל בערגער

 

“אוי! ווען וועט משיח שוין קומע
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

די פריינטשאַפט צווישן דעם גאון
לייזער מישולאווין

 

דער חסידישער קעניג ליר -- 4
קטלא קניא

 

די מלחמה אויף די קאַרליבאַך נש
יצחק בערסאָן

 

איין קלייניקייט? איטשע גאלדבער
הרב דוד האלאנדער

 

ווי דער איד זכריהו פון קיעוו ה
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

“מאָדערן אָרטאָדאָקס” איז אַ ס
הרב דוד האלאנדער

 

ווער צאָלט דעם פּרייז פאַר באפ

 

זאָל אונדז דער אויבערשטער אויס
שלמה שמיר

 

ווען מיין טאָכטער האָט געוויינ
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

צה”ל גענעראַל: אפילו נאָך דער
מענדל אדלער

 

א שאלה אויף א חזיר
הרב משה קיימאַן

 

דער ביטערער אמת r

 

אין אַ בריוו צו אליעזר וויזעל:

 

הערט זיי אויף אָנשיכורן
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פון דיין געטרייען חתן ביז 120
הרב דוד האלאנדער

 

“סטאַלין האָט נישט געקענט שאַפ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דעיוויד בערקאָוויץ, באַקאַנט א
מענדל אדלער

 

ישראל-שפּיאָנאַזש באַריכטעט, א
שמואל בערגער

 

ישראל-יוגנטלעכע באַטראַכטן הרב
מענדל אדלער

 

משוגעתן פון נאָענט און פון ווי
ב. גובערסקי

 

אָלמערט שפּיקח היה, מה ראה לשט
שלמה שמיר

 

צוויי וואָגנס
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

7000 שלוחים, 4000 אינסטיטוציע
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דער איראַק זומפּ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

געשטאָרבן אין ליטע דער לעצטער

 

חב”ד עסקן ר’ העשקע גאַנזבורג נ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

שאריתהפּליטה דור געזעגנט זיך
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אַ המן קען מען קיינמאָל נישט צ
לייזער מישולאווין

 

פּרעמיער אָלמערט שאָקלט זיך אָ
מענדל אדלער

 

ירושלים ברענט...
שמואל בערגער

 

כריידאָפאָביע
הירשע=דוד כ”ץ

 

דאַרפור אָדער דערפאַר?
הרב דוד האלאנדער

 

פּאַלעסטינער סטראַשען אויב סאַ
יעקב בריל

 

די ריכטיקע אַדרעסן זיינען כינע
שלמה שמיר

 

זיי זענען נעבעך אַלע נאָרמאַל
שלמה שמיר

 

דער נייער ישראל ספּאָרט: מ’בוי
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

איין ישראל זעלנער און 70 פּאַל
שלמה שמיר

 

די לעצטע שוהל אין שטעטל
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

קאַרטוניסט פון מאָראָקא געווינ
מענדל אדלער

 

“פעמעלי פּלענינג” האָט צושטערט
ליובאַוויטשער רבי

 

אַ שיר השירים צום רוסישן אידנט
דר. העשל קלעפפיש

 

הרב מאַרק שניאור בויט שוהל פאַ
מענדל אדלער

 

ישראל הרגעט זיבן אַראַבער אין
מענדל אדלער

 

נקמה p://ww
קטלא קניא

 

פתגם פון דער וואָך: לך לך

 

רעפאָרם-ראַבאַי וויל אויפלעבן
שמואל בערגער

 

הודיני איז מעגלעך געווען אַ שפ
יצחק בערסאָן

 

טריבונע פארן פאלק 06-03-11

 

טריבונע פארן פאלק 06-27-10

 

מיר האָבן געזוכט אַ קעניג און

 

בוש’ס קלאַפּ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

חסידישער איד אַלס שעיקספּירס ש
שמואל בערגער

 

ריזיקע מערהייט פון אַמעריקאנער
מענדל אדלער

 

איך געדענק ווען דער טיטאַניק ה
יעקב בריל

 

וואו געפינען זיך טאַקע די כלים
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ענדלעך - “שלום” אין דער וועלט.
יעקב בריל

 

דף היומי קאָלום - הבל הבלים
הרב פינחס וויליגער

 

באַריכט אַז דער “קבלה צענטער”
ב. גובערסקי

 

מיר וועלן פאָרזעצן דעם ניגון
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

צוויי מדריגות אין הכנסת אורחים
ליובאַוויטשער רבי

 

קאַנאַדישער פירער דערקלערט: “ד
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

צום ערשטן מאָל אין 89 יאָר, הא
הירשע=דוד כ”ץ

 

איצט קענט איר לייענען דעם קאָר
ב. גובערסקי

 

אונדזער דור גאַרט נאָך א נייער
אליעזר שטיינמאַן

 

משה קצב’ס מאָמענט
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

די “וועלט-מלחמה” צווישן “ידיעו
שלמה שמיר

 

“מיין פיוהרער, כ’בין אַ סאַניט
יעקב בריל

 

ס’הייבט אָן נמאס ווערן דער פּח
הירשע=דוד כ”ץ

 

ווי לאַנג וועט מען שווייגן?
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

מענטשן-רעכט באַריכט פון יו-ען
יעקב בריל

 

אַ נייער דעמאָגראַפישער פּראָג
יעקב בריל

 

אַ מעשה נבלה אין אוקראַינע: הו
מענדל אדלער

 

פּרעזידענט פון סיריע, באַשיר א
שמואל בערגער

 

דער ערשטער פּסוק איז גענוג
הרב משה קיימאַן

 

אין היינטיקן רוסלאַנד איז אַ ס
מענדל אדלער

 

ישראל אַמבאַסאַדאָר צעפרידן מי
שמואל בערגער

 

טריבונע פארן פאלק 06-20-10

 

די גרעסטע סכנה פאַר ישראל: עגי

 

נתן שאַראַנסקי ציט זיך צוריק פ
שלום בערגער

 

בילד p://ww

 

פּערעס: ישראל דאַרף ניט אַנאָנ
מענדל אדלער

 

אין אַ בית משוגעים
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

טויזנטער מאַרשירן אין נירעמבער
מענדל אדלער

 

אָלמערט: די צייט איז רייף פאַר
שמואל בערגער

 

אַן עליה לתורה: עטיאָפּישע ספר
מענדל אדלער

 

דער חסרון פון דעם רעליגיעזן חי

 

אַכט פאַרוואונדעטע פון קאַסאַם
יעקב בריל

 

אידישע ליבעראַלן ווילן שאַפן א
מענדל אדלער

 

די סתירה צווישן תורה און וויסנ
ליובאַוויטשער רבי

 

מלוא כל הארץ ברק

 

פתגם פון דער וואָך: בראשית

 

קול מבשר, מבשר ואומר...

 

און גלאט כשר איז יא כשר?
הרב יעקב אייזעמאַן

 

אין דער דירה פונעם בריסקער רב
הרב דוד האלאנדער

 

און איצט צפון-קאָרעאַ
שמואל בערגער

 

די אמישע און די חסידים
הרב דוד האלאנדער

 

מיין שטאָט קיעוו - אַ שפּיגל פ
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

עפּיזאָדן וועגן אומגליקלעכע של
יעקב בריל

 

נאָך זיבן יאָר - אַ איד איז מו
שמואל בערגער

 

ספּעציעלע סוכות ביילאַגע

 

פאָרוואָרט
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

די פאָן p:/
שלום עליכם

 

דער נס בעל-שם-טוב
אליעזר שטיינמאַן

 

לכבוד שמחת תורה r
לייב ניידוס

 

מיר מעגן זיך לערנען פון לעוו ט
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

פּשיסחא p:/
שלמה שמיר

 

איז די מדינה נאָך אַלץ “יסוד כ

 

“איך שעם זיך”, האָט דער בריסקע
הרב דוד האלאנדער

 

דער חסידישער קעניג ליר
קטלא קניא

 

דער ציוניסט קען נישט באגרייפן
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אברהם גייגער’ס ירושה
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דער אידישער סוד פון יאָהאַן שט
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

דער שרעק פון שארית-הפּליטה איד

 

פאַרוואָס מעג מען באָרגן אַ סו
ליובאַוויטשער רבי

 

סענאַטאָר דזשאָרדזש אַלען, לכא
שלום בערגער

 

לאָזט איבער דאָס הרגענען פאַר

 

אין ירושלים האָט מען געבלאָזן
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אומאַן p://
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

שפּאַניע שלאָגט פאָר פרישע שלו
יעקב שפּילמאַן

 

אַרויסגייענדיקער מיליטערישער ה
יעקב בריל

 

נייע אַנטדעקונגען וועגן די מאָ
יעקב בריל

 

דער מאמענט פון קידוש השם

 

אידן! טוט אַ שמייכל [יד תשרי]
משה לאָיעוו

 

דייטשע פירמע אונטער דרוק אָפּצ
מענדל אדלער

 

21 היטלער מאָלערייען פאַרקויפט
שמואל איזבאַן

 

ישראל ענדיקט אַרויסצי פון לבנו

 

באבי יאר און אכמעדזשיניאד
יעפּים וויניצקי

 

טריבונע פארן פאלק - יד תשרי

 

פתגם פון דער וואָך [יד תשרי]

 

חב”ד אָוו מידטאַון מאַנהעטן וו

 

פתגם פון דער וואָך [ז' תשרי]:

 

באַריכט: געהיימע געשפּרעכן צוו
יצחק בערסאָן

 

מיין טייערער אורי

 

קאָלאָמביע אוניווערזיטעט לאַדט
מענדל אדלער

 

סודאַן פירער באַשולדיקט אידן א
מענדל אדלער

 

טריבונע פארן פאלק - ז' תשרי

 

אַן אזכרה אין ווילנע

 

ישראל’ס הויפּט פירער אויסגעפאָ
יעקב בריל

 

וועלט צווייפלט אין באַריכט פון
יעקב שפּילמאַן

 

“עבריינים” נוסח תשס”ז
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

וואָס ווילן די מוסלמענער?

 

די מיאוסע באַשעפעניש וואָס היי
שלמה שמיר

 

דער מענטש טראַכט און ג-ט וואַר
הרב דוד האלאנדער

 

דער וועקסל
הרב משה קיימאַן

 

שטילער, שטילער
שמערקע קאַטשערגינסקי

 

65 יאָר נאָך דער מלחמה:
יעקב בריל

 

געוועזענע וועכטערין אין רעווענ
מענדל אדלער

 

לערער אין כינע האָט אַרויסגעוו

 

איך קען נאָך זען מיין זעקס-יאָ
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

צה”ל-אָפיצירן טאַנצן “עם ישרא
מענדל אדלער

 

השגחה פּרטית
הירשע=דוד כ”ץ

 

ווי רבי עקיבא האָט “געקוקט” או
ליובאַוויטשער רבי

 

שולדיק אין דערמאָרדן פיר אַראַ
מענדל אדלער

 

דף היומי קאָלום r
הרב פינחס וויליגער

 

צוויי צעפּעלעך
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

דייטשלאַנד 2006: נעם אַראָפּ ד
מענדל אדלער

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

ספּעציעלע ראש השנה ביילאַגע

 

אויב נישט נאָך העכער
יצחק לייבוש פּרץ

 

ערב ראש השנה ביים ים
גרשון יעקבסאָן

 

ווי מ’איז געפאָרן קיין גער אוי
דוד פלינקער

 

די לאַנגע ליסטע פון “על חטא’ס”
שלמה שמיר

 

ראש השנה און דער פאַרשוואונדענ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

מוכאַמאַד קאַדאַפי: “דער פּויפ
יעקב בריל

 

האָט דער פּויפּסט געמאַכט אַ ט
יעקב בריל

 

ווער איז געווען דער הונט אין מ
מענדל אדלער

 

מיט 76 יאָר שפּעטער: הערצל’ס ק
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ראש השנה איז נישט די צייט אויף
ליובאַוויטשער רבי

 

די דילעמע פונעם אושוויץ-מוזעאו
יעקב שפּילמאַן

 

אַן ערבראשהשנהדיקער שפּאַציר
הירשע=דוד כ”ץ

 

אין דער מחיצה פון הרב קוק און
יעקב בריל

 

חבר-כנסת צו גענעראַל שעף דן חל
יצחק בערסאָן

 

קאָפי אַנאַן עפנט אויף די יו-ע
מענדל אדלער

 

שעיר וחותנו
סימון יעקבסאָן

 

דייטשלאַנד וועט באַשיצן ישראל.
מענדל אדלער

 

דער “צמח צדק” פּסק’נט אַנדערש

 

פתגם פון דער וואָך:

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

אדם יסודו מעפר
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דף היומי קאָלום r
הרב פינחס וויליגער

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

געוועזענער פּרעזידענט פון אירא

 

באַנדיט שיסט אויף דער שוהל אין

 

דער ציטער p
הרב משה קיימאַן

 

ביליאָנער האָט בייגעשטייערט 10
מענדל אדלער

 

פּראָטעסט-פאַרזאַמלונגען צו הע
מענדל אדלער

 

נייער פילם באַווייזט הערצל אַל
יעקב בריל

 

אַדאַנק סטאַלין אָדער אַדאַנק
הרב דוד האלאנדער

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

דער חסידישער קעניג ליר
קטלא קניא

 

דער “מאָרגן זשורנאַל”, דער “טא
הירשע=דוד כ”ץ

 

דערשיטערונג אין דער אידישער וו
יעקב בריל

 

והעיר מאָנסי נבוכה...
קטלא קניא

 

דער לעצטער עדות פונעם כעלמענו
יעקב בריל

 

אַ נייער צוגאַנג צו דעם ישראל-
משה גרודה

 

ווי מיין תלמיד האָט דורכגעפירט
הרב דוד האלאנדער

 

גענוג מיט אייערע פאַנטאַזיעס
שלמה שמיר

 

כאַמאַס און פּאַטאַך וועלן זיך
יצחק בערסאָן

 

פרומער ביליאָנער לוי לביוב רופ
מענדל אדלער

 

בילד p://ww

 

כיזבאָלאַ מיסילס זענען געקומען
יעקב בריל

 

צום פינפטן יאָרטאָג פון 11\9:
מענדל אדלער

 

וואו נעמט מען אַ ר’ אריה חסיד?
הרב משה קיימאַן

 

פעלד צום אַקער

 

איטאַליענישער פּאָליטיקער האָט
יעקב בריל

 

חב”ד אָוו מידטאון מאַנהעטן ווע

 

חזן העלפגאַט וועט אויפפלאַקערן

 

זייט זיך ניט מייאש!
הרב פינחס וויליגער

 

די צוויי פאַרקערטע תנועות אין
ליובאַוויטשער רבי

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

חרדישער איד אַראָפּגעפירט געוו
יעקב בריל

 

ס’איז אויך פאַרברענט געוואָרן
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אָשמנו p://
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פתגם פון דער וואָך:

 

“איך בין דאָך אַ אידישע טאָכטע
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

שמעון פּערעס איז קעגן תועבה-מא
מענדל אדלער

 

אייראָפּע שטיצט דיפּלאָמאַטיע
מענדל אדלער

 

אַ כוואַליע אַנטיסעמיטיזם באַד
יעקב בריל

 

איז עס אמת? אַ מענטש וואָס איז
יעקב בריל

 

די “סאַטאַנישע ווערטער” אינעם
הירשע=דוד כ”ץ

 

ר’ נפתלי, אַ איד איז נישט קיין
סימון יעקבסאָן

 

אַ קרענקלעכער שדים-טאַנץ
שלמה שמיר

 

אַראַבישער טעראָריסט איז מודה
יעקב שפּילמאַן

 

דער ליגן וועלכער גייט נישט אַו
יצחק בערסאָן

 

איראַק האָט אָנהויב די וואָך ג
יעקב בריל

 

אייב פאַקסמאַן: אַראַבישע פּרא
יעקב בריל

 

באָמבע נעבן אַ שוהל אין קארסיק
מענדל אדלער

 

שארית הפּליטה פאַרלאַנגען 162
מענדל אדלער

 

דער פּאַסטוך
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דער אָרט פאַר אידן איז ארץ ישר
הרב משה קיימאַן

 

800 אַראַבישע אַרעסטאַנטן פאַר
מענדל אדלער

 

אידן, הערט אויף רעדן לשון הרע
הרב דוד האלאנדער

 

צוויי פליגן

 

נאָך 58 יאָר דאַרף מען אַלץ אָ
מרדכי באומאַן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

אַ האַלב ביליאָן דאָלאַר אין ב
מענדל אדלער

 

ישראל הויפּט רב שיקט סידורים צ
מענדל אדלער

 

פּראָטעסטן אין אירלאַנד קעגן נ
מענדל אדלער

 

שארית הפּליטה לאַדן איין אַכמע
מענדל אדלער

 

אַלס רעזולטאַט פון ישראל’ס מפּ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ווען רבי מנחם זעמבאָ האָט “גער

 

דער פאָלק וואָס האָט באַגריפן
דר. העשל קלעפפיש

 

איך זוך אַן ערלעכן רב
חיים ראזענטאל

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

ישראל אויסערן-מיניסטארשע אויף
מענדל אדלער

 

מען האָט צעמישט די יאָרן: תשס”

 

מעיאָרשע פון סאַנטאָ קרוז, קאַ

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

איז מען מחוייב מקבל פּנים זיין
הרב פינחס וויליגער

 

פתגם פון דער וואָך:

 

פאַרוואָס דערמאָנט מען ביים בר
ליובאַוויטשער רבי

 

^^^^^^^^^^^ ------ ארכיוו ----

 

פתגם פון דער וואָך:

 

אהוד אָלמערט קעמפט צו אָנהאַלט
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

אין אַ געהיימען בריוו פון אירא
מענדל אדלער

 

וואָס האָט פאַר אונדז אַלעמען
הירשע=דוד כ”ץ

 

און איצט... סיריע
מענדל אדלער

 

יאָנג איזראַעל וועט דורכפירן ז
מענדל אדלער

 

דער אינגסטער אָנטיילנעמער איז

 

טריבונע פארן פאלק

 

“יוניפיל” אַרמיי אין לבנון האָ
מענדל אדלער

 

ישראל-זעלנער אומגעקומען פון אַ

 

הרב אלישיב פאַרבאָט עפענען בית
מענדל אדלער

 

אַ האַרץ ווייטיק ביז טויט
יצחק בערסאָן

 

אַ טראַגעדיע אין ישראל
מענדל אדלער

 

נאַסראַלאַ: פאַרכאַפּונג פון י
מענדל אדלער

 

הערט אידן!

 

ר’ סימון, גיט אונז נישט קיין ע

 

מיט צוויי ישראל זעלנער
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

מיר האָבן איין פאָטער אָבער ני
הרב דוד האלאנדער

 

ווען די עלטערן זענען די שולדיק

 

אידן אין מומביי דערשיטערט פון
יעקב בריל

 

אַפּעלאַט-געריכט באַשטעטיקט רא
יעקב שפּילמאַן

 

49 אומגעקומען אין עראָפּלאַן-א

 

אידישער לאָרד באַקומט קלעפּ אי

 

הרב הגאון ר’ מאיר זעליג מאַן נ
הרב משה שובאַלסקי

 

פאַרוואָס האָט רבינו תם אַזוי
הרב פינחס וויליגער

 

שוין איינמאָל אַ חרם!
הירשע=דוד כ”ץ

 

היתכן אַז מען לערנט אָפּ די די
ליובאַוויטשער רבי

 

רבי מנחם זעמבאָ און דער וואַרש

 

ווי אַזוי גירוש-ענגלאַנד איז ג
יעקב בריל

 

די אַנדערע זייט פון אַלבערט אי
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

דריי נייע לידער פון באָריס קאַ
באָריס קאַרלאָוו

 

אָנקלאַגע אויף 12 ביליאָן שקלי
מענדל אדלער

 

הרב דב ליאור פּסק’נט: ס’איז דע
מענדל אדלער

 

עלטסטע פרוי פון דער וועלט געשט
יעקב שפּילמאַן

 

אַ ישיבה בחור ביים קמצן

 

ברעקעלעך p:

 

פתגם פון דער וואָך:

 

אַ ים פון צאָרן אין ישראל: רוף

 

ישראל אַרמיי-שעף דערקלערט זיג
יעקב בריל

 

איראַן: דער בייזער חלום וועלכע
יעקב בריל

 

די דראַמאַטישע גלגולים פון פּר
הירשע=דוד כ”ץ

 

“מיר האָבן נישט געהאַט וואָס צ
יעקב שפּילמאַן

 

אַ שלימזלדיקע מלחמה: ישראל פּא
יעקב בריל

 

בילד p://ww

 

נישט בלויז רעכטע סאָלדאַטן זענ

 

אַ יתומ’ס בר-מצוה
יעקב בריל

 

מיט דריי מוסלמענישע סטודענטן
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פאַרקריפּלט אָדער נאַאיוו?

 

אָלמערט דאַרף בלייבן
שלמה שמיר

 

טריבונע פארן פאלק

 

מרדכי באַומאַן, ווען וועט איר
משה גרודה

 

די לינקע ליבע -- האַלט עס זיך
הרב דוד האלאנדער

 

די מחלוקת צווישן רבן גמליאל או
ליובאַוויטשער רבי

 

ישראל-זעלנער געהרגעט געוואָרן

 

קאַטיושאַ-ראַקעט פון עזה-פּאַס
י. גרוזין

 

ישראל יוסטיץ-מיניסטער רעזיגניר

 

פּערעס בעט קאָפי אַנאַן צו דרי

 

צום צווייטן מאָל: אַטענטאַט צו
מענדל אדלער

 

ירחי כלה p

 

פירמע מיט נאַצי-פאַרגאַנגענהיי
מענדל אדלער

 

אויסשטעלונג פון 204 קאַרטונס א
מענדל אדלער

 

דער פּוילישער איד וועלכער האָט
דר. העשל קלעפפיש

 

אַ שבת אין קאָנטרי
נאַטורלעך

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

מאַדאָנאַ שתדלט ביי טאָני בליי
יעקב בריל

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

בילד p://ww

 

די לעצטע בלוטיקע טעג פון דער מ
יעקב שפּילמאַן

 

אַ טאָג נאָך נאַסראַלאַ

 

סך-הכל פון דער לבנון-מלחמה

 

אָלמערט מוז גיין
סימון יעקבסאָן

 

אַ זעץ אין פּנים
שלמה שמיר

 

חבל! p://ww

 

נאָר אַ פאָרשפּיל

 

די מחלוקת צווישן חתם סופר און
הרב פינחס וויליגער

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

ליבערמאַן: איר הויבט נישט אָן
מענדל אדלער

 

פירער פון נייע אָרגאַניזאַציע
שלמה שמיר

 

די ישיבה וועלכע די דייטשן האָב

 

מען מוז ענדערן דעם ישראל וואַל
חזן משה טעלעשעווסקי

 

ישראל פּרעסע: הרב אלישיב אַסרט
יצחק בערסאָן

 

פיר אידן פאַרברענט אין זעלבסטמ
יעקב בריל

 

“מוסלמענער וואָלטן נישט געזעצן
שלמה שמיר

 

ש”ס חבר-כנסת באַשולדיקט אין פא
יעקב בריל

 

אַן אַנדער מענטש
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דער גרויסער און אמת’ער זיגער א
שלמה שמיר

 

שארית הפּליטה איד, וואָס איז א
יעקב שפּילמאַן

 

זעלטענער היסטאָרישער אוצר אַנט
יעקב בריל

 

רעכטע גרופּע פאַרכאַפּט געבייד
יעקב בריל

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

פתגם פון דער וואָך:

 

קאַספּער וויינבערגער, פאַראַנט

 

טעראָריסטן האָבן געצילט אויפרי
מענדל אדלער

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

איך שעם זיך פאַר דעם גוי
הרב דוד האלאנדער

 

ווען דאָס רעדעלע גיט זיך אַ דר
הרב משה קיימאַן

 

דער סאַטמאַרער רבי אין קאַמף א
ניסן גאָרדאָן

 

דער לעצטער לייב r
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

לבנון-מלחמה ענדיקט זיך אָן אַ
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

דער נייער היטלער
סימון יעקבסאָן

 

טראַגעדיע אין ישראל: 7 יאָריקע
יצחק בערסאָן

 

אַ ביסל “חכמת החיים” פון פאַרש
הירשע=דוד כ”ץ

 

אין איין נאַכט האָט סטאַלין דע
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

ברעקעלעך p:

 

קאַפּיטולאַציע
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

צום ערשטן “יאָרצייט” פון גוש ק

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

גיט מיר צוריק מיין פאָטער’ס רע
מענדל אדלער

 

שלמה שמיר באַריכטעט פון ישראל

 

הרב חיים מנחם גאָלדמאַן פון בע
י. גרוזין

 

פתגם פון דער וואָך:

 

צענדליקע נייע קרבנות אין אַ מל
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

אָלמערט: דער קאַמף אין לבנון ו

 

ציפּי לבני צו “דער שפּיגל”: אַ

 

בילד p://ww

 

פאָטער פון געפאַנגענעם זעלנער

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

אַכמאַדינעדזשאַד: די לייזונג פ

 

ליטווישער גדול הדור רופט צו
אברהם קארן

 

נאַסראַלאַ וואָרנט צו אַטאַקיר

 

צווישן אונז מיט זיי
אברהם קארן

 

יאָ צו אָקופּאַציע
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ישראל איז פאָרט שולדיק
מרדכי באומאַן

 

אַ משוגענע וועלט
הרב דוד האלאנדער

 

דער ווילנער גאונ’ס אתרוג
הרב משה קיימאַן

 

תחיית המתים: ווער, ווי אַזוי,
ליובאַוויטשער רבי

 

ווער קען זיין אַ בעל קורא?
הרב פינחס וויליגער

 

תורה-וועלט גרייט זיך צו “ירחי
סימון יעקבסאָן

 

“גיי אַהיים, האָב איך זיך ביי
יעקב בריל

 

אויסערן-מיניסטער פון סיריע האָ

 

אָלמערט: מיר וועלן באַטראַכטן

 

שלום וויל מיט דער גאַנצער נשמה

 

דער טריאומף פון אַ משפּחה
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אויפן פרישן קבר פון הובערטאָס

 

דער גנב p:/
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

אין לעצטן סך הכל זאָג איך “כי
מרדכי באומאַן

 

דער כח פון די אשכנזים
דר. העשל קלעפפיש

 

ווידער אַ תשעה באב
קטלא קניא

 

די וויזיע פון אַ רבי’ן

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

פרויען און אַפראָ-אַמעריקאַנער
י. גרוזין

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

בחור שאָ נאָ עיניך
קטלא קניא

 

שלמה שמיר באַריכטעט פון תל-אבי
שלמה שמיר

 

ביי אַ שיכור, וואָס איז אויפן

 

ער איז געווען דער ערשטער צו דע
יעקב בריל

 

וואו נעמט מען היינט אַ מאַקסים
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

אַ יום כיפּור מלחמה אין חודש ת
הרב דוד האלאנדער

 

וועלן די לינקע משיחיסטן קומען
דר. אברהם אָרנשטיין

 

שמשון און דלילה r

 

פתגם פון דער וואָך:

 

ישראל פאַרברייטערט לבנון אָפענ
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

טעראָריסטן דערמאָרדן אידישן דא
יעקב בריל

 

אידן אין סיאַטעל דערשיטערט פון
יעקב שפּילמאַן

 

בילד p://ww
הירשע=דוד כ”ץ

 

לבנון פאַרשיקט אַמעריקאַנער או

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

ישראל-צילן און דערגרייכונגען א

 

פּרעזידענט פון סיריע רופט צו ז

 

די מלחמה אין ציפערן
יעקב בריל

 

שרייט אויף די וואָס נוצן די קי
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

היינט! p://
הרב משה קיימאַן

 

ארץ ישראל מוז ענדיקן די מלחמה
ליובאַוויטשער רבי

 

דף היומי קאָלום r
הרב פינחס וויליגער

 

חטא חטאה ירושלים
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ירושלים p:/
משה גרודה

 

איך האָב דערלעבט!
גרוניא סלוצקי-קאַהן

 

קעמפּ גן-ישראל פייערט איר ערשט
סימון יעקבסאָן

 

אַ שבועה p:
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

קומענדיקן מאָנטיק דעם 24טן סיו

 

א בילד p://

 

צו די שלושים פון דעם לאַנגיאָר
יצחק בערסאָן

 

צה”ל צוריק אין לבנון
יעקב בריל

 

פתגם פון דער וואָך:

 

רבנים דונערן אַז די מלחמה איז

 

וואָס וויל כיזבאַלאַ?
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

עפּעס איז געשען מיט צה”ל אין ד

 

נישט אַזוי געפערלעך
שלמה שמיר

 

ג-ט איז ניט שולדיק
הרב דוד האלאנדער

 

קאָפי אַנאַן פאַרדאַמט ישראל;
יעקב בריל

 

מען האָט פאַרגעסן די אייגענע ג
הרב משה קיימאַן

 

צה”ל לייקנט אָפּ פּאַלעסטינער
יעקב בריל

 

פראַנצויזישע באַן-פירמע באַשטר
יעקב בריל

 

נועם שליט האָט גערעדט טעלעפאָנ

 

ווי די אַראַבישע צייטונגען דעק

 

אַזוי ווי אוישוויץ וואָלט זיי

 

אידישקייט אויפן גרינעם גראָז נ
גרשון יעקבסאָן

 

די מלחמה וואָס ענדיקט זיך ניט
יעקב בריל

 

אויף אַ סאָלידאַריטעט-דעמאָנסט

 

דער גרויסער טעות פון נאַסראַלא
שלמה שמיר

 

צי טרייבט מען טאַקע אַרויס 70
מרדכי באומאַן

 

גיט אונז נישט קיין לעקציעס ווע
הרב משה קיימאַן

 

דיפּלאָמאַטישע דראַמאַ אין יו-
שלמה שמיר

 

נאָך 50 יאָר: דער אמת האָט געז
הרב דוד האלאנדער

 

פתגם פון דער וואָך:

 

מעג מען געבן דעם נאַצי אַ גאָל
יעקב בריל

 

אויב מען פאַרענדיקט נישט איצט

 

נעבעך: דער רוסישער אַנטיסימיטי
יעקב שפּילמאַן

 

דף היומי קאָלום r
הרב פינחס וויליגער

 

ספּינקא רעביצין אומגעקומען אין

 

אָלמערט זאָגט אַז ישראל וועט ז

 

רבנים קריטיקירן ‘שערי צדק’ שפּ
יעקב בריל

 

לבנון פּרעזידענט וואָרנט אַז ע

 

צום ערשטן מאָל זינט חורבן בית
יעקב בריל

 

פתגם פון דער וואָך:

 

איצט קען איך שלאָפן רואיק: אַמ
שלמה שמיר

 

אידיש טיילט דעם גורל פון אידיש
דר. העשל קלעפפיש

 

הערט זיך אויף שושקען

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

דער גן עדן איז געוואָרן אַ גיה
הרב דוד האלאנדער

 

טיפער טרויער אויף פּטירה פון א
יעקב שפּילמאַן

 

דער לעצטער "חסיד" פון גראָדנע
הירשע=דוד כ”ץ

 

פּרעזידענט משה קצב וועט אַדרעס
יעקב בריל

 

דער ערשטער סאָציאַליסט
הרב משה קיימאַן

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

פאַרוואָס דער גרויסער פּאַניק?
שלמה שמיר

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

פתגם פון דער וואך:

 

אָנדענק צו פּאָגראָם-קרבנות וו

 

מיט רוצחים מאַכט מען נישט קיינ
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

כאַמאַס פירער כאַלעד מאַשאַל ז
יעקב בריל

 

ישראל דערשיטערט פון טעראָריסטי
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

און איצט - אַן אָרטאָדאָקסישער
יעקב שפּילמאַן

 

מאָדזשיצער רבי נפטר געוואָרן
יעקב בריל

 

אגודת הרבנים דערקלערט: באַקעמפ

 

די וועלט פאַרטיידיקט ישראל

 

ישראל זעלנער אומגעקומען אין עז
יעקב שפּילמאַן

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

וואַטיקאַן עפנט אַרכיוון פון צ

 

ווען מאָדערנע אָרטאָדאָקסן ווע
הרב דוד האלאנדער

 

וואָס וועט סוף-כל-סוף פאָרקומע
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

שלאָפן קען ממש זיין אַ געוואַל
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

מיט 50 יאָר שפּעטער: 500 קעמפּ

 

רבנים פון רעכטן לאַגער רופן בא
יעקב בריל

 

וואָס פאַרשטייסטו אין הויכע נש
הרב משה קיימאַן

 

צו די שלשים פון סאַטמאַרער רבי

 

מיין מלמד ר’ לייבע
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

אויף אַ חתונה אין וויליאַמסבור
נאַטורלעך

 

אַ פראַסק וואָס האָט אָפּגעהיל

 

אַ בילד p:/

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

700 אידן ביים חנוכת הבית פון ד
י. גרוזין

 

א.ב. יהושע קלערט אויף זיין אמו
יעקב בריל

 

האחיכם יבואו למלחמה?!
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

7,400 מיליאָנערן און 84 מאָלטי
יעקב שפּילמאַן

 

בילד p://ww

 

יציאת מצרים פאַר בלינדע אידן
י. גרוזין

 

ישראל באָמבאַרדירט עזה; כאַמאַ
יעקב בריל

 

האָט אַמעריקע פאַרנאַכלעסיקט ד
שלמה שמיר

 

הרב לאו רופט צו חינוך-רעוואָלו
יצחק בערסאָן

 

ווען “בן-גוריון” האט טעלאָפאָנ
משה לאָיעוו

 

אונזער פוס וועט דאָרטן נישט אַ

 

די מקווה רעוואָלוציע
שלמה שמיר

 

פאַרוואָס זענען נישט געקומען ק

 

פּראָפעסאָר אברהם יהושע העשל’ס
גרשון יעקבסאָן

 

אויף אַ חתונה פון ניין אידישע
יצחק בערסאָן

 

הרב חיים קנייבסקי: שדרות איז א
יעקב בריל

 

“טאַטע! דו ביסט געווען גערעכט”
הרב דוד האלאנדער

 

דער תהום צווישן ישראל און אַמע
שלמה שמיר

 

אייראָפּעאישע לענדער וואָרענען

 

סאַטמאַרער יונגערמאַן ווערט אַ
יעקב בריל

 

דער טאָג ווען יהושע האָט אָפּג
ליובאַוויטשער רבי

 

מי אתה מדינת ישראל?
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ענדלעך אַ מקווה r
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דף היומי קאָלום r
הרב פינחס וויליגער

 

ווער האָט געשריבן דעם ערשטן בו
דר. העשל קלעפפיש

 

דער חמץ וואָס מען טאָר אפילו נ
הרב דוד האלאנדער

 

וואָס איז די מטרה פון תחיית המ
ליובאַוויטשער רבי

 

פיר פריינט זענען מיר געווען: מ
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

הרב ארטור שניאור וועט רעפּרעזע

 

קיינעם פאַראינטערעסירן ניט די
שלמה שמיר

 

רעדט נישט צו אייערע קינדער; בא
הרב משה קיימאַן

 

וויצע פּרעמיער שמעון פּערעס: פ
יעקב בריל

 

בעלאַרוס אידישער קינדערגאָרטן

 

אויף א קלאָץ-קשיא דאַרף מען או
הרב דוד האלאנדער

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

אין איין פינצטערער לעניגראַדער
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

רביצין עטיל צערנא כאָדאַקאָוו
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

די באַלאָדע פון די שבת-ליכט
הערמאַן טאובע

 

פתגם פון דער וואָך:

 

דער גייסט פון מגיד שוועבט נאָך
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

דער לעצטער איד אין וואָרנע: זי
הירשע=דוד כ”ץ

 

הרב כדורי’ס פּאָליטישער איינפל
שמואל בערגער

 

דף היומי קאָלום r
הרב פינחס וויליגער

 

גענוג מיט שעמען זיך
הרב דוד האלאנדער

 

די גויים לעבן און מיר מאַכן אס
הרב משה קיימאַן

 

נאָר מיט כח

 

האָט איר אפשר געהערט וועגן דעם
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אפילו אַ געטלעכער שטעקן קען זי
הרב משה קיימאַן

 

די נשמה פון קונסט
ליובאַוויטשער רבי

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

נאָך 400 יאָר: דער סוד איז אַנ
יעקב בריל

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

מאַמע! מאַמע!
הירשע=דוד כ”ץ

 

נייער פּרואוו צו באַזייטיקן אש
יעקב בריל

 

אַך! דער אַמאָליקער אידישער בל
דר. העשל קלעפפיש

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אולמערט באַגייסטערט פון באַגעג
יעקב בריל

 

אַ טאָג-בוך פון קאָנטרי, אפשר

 

אַ מוסולמענער זשורנאַליסט וועל
יעקב בריל

 

פאָרוואָרט
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

זיי לאַכן פון דער וועלט
שלמה שמיר

 

פון “ווער איז אַ איד” צו “ווער
יעקב בריל

 

י-ר-ו-ש-ל-י-ם

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

אָלמערט לויבט פראַנצויזישן פּר

 

וויזשניצער רבי שליט”א פון בני-

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

דער דעמאָגראַפישער שקר
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פּראָדוצירער פון מיאוסן אוישוו
יצחק בערסאָן

 

די לינקע האַלטן זיך ביי זייערס
בצלאל פיקסלער

 

וועגן די חב”דישע “הרוגי מלכות”
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

אַכמאַדינעדזשאַד אין בריוו צו
יעקב בריל

 

וועט דער ‘תועבה-מאַרש’ פאָרקומ
יעקב בריל

 

הערט אויף נתפּעל ווערן פון דער
הרב דוד האלאנדער

 

גערער רבי און הרב שטיינמאַן או
יעקב שפּילמאַן

 

אַ באַרדיטשעווער שוהל וואָס הא
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

נאָבל-פּרייז געווינער, ישראל א
יעקב בריל

 

קינדער אַקציע
ק. צעטניק

 

חסידישער אוהב ישראל ר’ זלמן די
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ראָנאַלד לאָודער קויפט קונסט-ג
יעקב בריל

 

אידישער דענקער נועם כאָמסקי: א
יעקב בריל

 

חב”ד עסקן ר’ זלמן שאַגאַלאָוו
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פּראָמינענטער ליובאַוויטשער גא
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

ישראל: די שלאַכטן אין עזה וועל

 

אוזבעקישע פּאָליציי אַרעסטירט

 

היסטאָרישע ביילאַגע צום ערשטן

 

טויזנטער באַגלייטן פאַרכאַפּטן
יצחק בערסאָן

 

האָט רחמנות אויף אייערע פרויען

 

טאָטאַלע מאָביליזאַציע

 

די אומגעקומענע

 

זענען די פּאַלעסטינער געבוירן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

פאַרוואָס בעטן נישט די קריסטן
יעקב בריל

 

דער סוד פון רבי עקיבא
הרב משה קיימאַן

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

מען דאַרף ריידן, נישט שלאָגן
הרב משה קיימאַן

 

אַ וואָך אין סאַטמאַר
די רעדאַקציע

 

נאָך צען יאָר: חב”ד צענטער פון

 

פּאַלעסטינער טעראָריסטן דראָען
יעקב בריל

 

וועט הרב לאו זיין דער נעקסטער
י. גרוזין

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

אידישע מיילער און אידישע שטיינ
הרב משה קיימאַן

 

סאַטמאַרער רבי נפטר געוואָרן
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

ישראל-אַרמיי נישט פאַראַנטוואָ
יעקב שפּילמאַן

 

רעכטע אַקטיוויסטן פאַרשפּרייטן

 

נאַסראַלאַ וואָרנט ישראל

 

הערט אויף אויסטראַכטן מעשיות ו

 

רביצין חוה גוראַרי’, טאָכטער פ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

וואו זענען אונזערע גבירים?
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אין אונזער תקופה איז עסקנות צי
ליובאַוויטשער רבי

 

אין אַ בריוו לכבוד פּסח מיט 49

 

ישראל אין מלחמה r
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

פאַרוואָס האַלטן אידן אַזויפיל
הרב משה קיימאַן

 

געווען אַמאָל אַ איד, מענדל בי
גרשון יעקבסאָן

 

גראַנדיעזער באַנקעט צייכנט אָפ
יצחק בערסאָן

 

זאָל שוין משיח טאַקע קומען
הרב דוד האלאנדער

 

ווי אַזוי ישראל האָט פאַרלוירן
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

חב”ד ליובאַוויטש אָוו מידטאַון
יצחק בערסאָן

 

פתגם פון דער וואָך:

 

א נייע פּאָליטישע ווירקלעכקייט
שלמה שמיר

 

איז זשאַבאָטינסקי געווען אַ מא

 

דער עלטסטער אידישער בית-עולם א
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

“גענעראַל דע-גאָל איז געווען א
גרשון יעקבסאָן

 

דער מילגרוים און דער קרבן פּסח
הרב פינחס וויליגער

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון ג
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אבן העזר איז נישט האַרי פאַטער

 

דאָס פרומע בייכעלע
קטלא קניא

 

פאַרוואָס מהר”י בר לב איז אַוו
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אוישוויץ פאַרוואַלטונג דערלאָז
יעקב שפּילמאַן

 

יצחק באַשעוויס זינגער’ס ווערק:
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

“פאָר געזונטערהייט”
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ווי אידן אין אונדזער שטעטל האָ
חיים זאַקס

 

נאָך אַ שווערן און לאַנגן גערא
יעקב בריל

 

שאַפן אַ “סנהדרין” וועט נישט ב
ליובאַוויטשער רבי

 

עמיר פּערעץ: ישראל וועט זיך מע
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

אויפן פרישן קבר פון מיין עלטער
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

מען זוכט דעם רוצח פון ר’ אפרים
י. גרוזין

 

ליבעראַליזם

 

איסלאַמישער דזשיהאַד שווערט צו
יצחק בערסאָן

 

פּרעזידענט פון אוישוויץ-קאָמיט

 

רוסלאַנד וועט אויפנעמען כאַמא
יעקב בריל

 

ישראל קען נישט איגנאָרירן אַמע
מרדכי באומאַן

 

לשנה הבאה בפּאַלעסטינע הבנויה.
יעקב בריל

 

יהדות התורה וועט פּרואוון באַק
י. גרוזין

 

בילד p://ww

 

שטרייטן מיט די פּאָליציי איבער
יצחק בערסאָן

 

פאַרוואָס זענען די מרגלים באַש
ליובאַוויטשער רבי

 

צוויי היימלאָזע אידן פּראַווען
הערמאַן טאובע

 

“אויב אידישקייט איז טויט, וויל
הרב דוד האלאנדער

 

ישראל פּרואווט איבערצייגן רוסל
יצחק בערסאָן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

11 מענטשן געהרגעט אין די וועלט
יעקב בריל

 

סענאַט וואַרפט אָפּ פאַרבאָט צ
יעקב שפּילמאַן

 

אַ שמחה אין סקווערער הויף
יצחק בערסאָן

 

זיי האָבן מיר נישט אַריינגעלאָ
משה גרודה

 

גוט מאָרגן כאַמאַסטאַן
יעקב בריל

 

טראָץ עמיר פּערעצ’ס וואָרענונג
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

די אַמעריקאַנער רעאַקציע: איבע
יעקב בריל

 

ניטאָ אויף וועמען צו שפּייען..
שלמה שמיר

 

ווי קומט טאַקע אַ חרדישע פרוי
קובי אריאלי

 

אייניקע אַנעקדאָטן צום 12טן יא
הרב פינחס וויליגער

 

ער גייט ארום אזוי ווי אָן אַ ק
הרב דוד האלאנדער

 

“נשא את ראש בני גרשון יעקבסאָן
הרב דוד האלאנדער

 

יאָשקע קמצן
חיים זאַקס

 

פתגם פון דער וואָך:

 

פתגם פון דער וואָך

 

שמוסולמענישער געלערנטער וואָרנ

 

ביי די רעליגיעזע פּארטייען אין
שלמה שמיר

 

פּאַלעסטינער אַרעסטאַנטן ציען
יעקב בריל

 

אין ראָזשאַנקע, אין בעלאַרוס,
הירשע=דוד כ”ץ

 

חסיד אומות העולם וואָס האָט גע
יעקב בריל

 

אָלמערט פאַרטיידיקט זיין טאָכט

 

ענגלאַנד - די נייע אימפּעריע פ

 

איראַן איגנאָרירט בוש’ס אינציא

 

יארצייט פון הגאון ר’ יאנקעלע פ

 

ענגלאַנד’ס אַקאַדעמישער פאַרבא

 

דער ליובאַוויטשער רבי האָט מיך
הרב דוד האלאנדער

 

סוף-סוף האָט ישראל אַ “נאָרמאַ
שלמה שמיר

 

דער סוד פון שלאָפן

 

איז געלט אין אַ שוהל הפקר?
הרב פינחס וויליגער

 

שיס-אַטאַקע אויף שולע-אויטאָבו

 

הונדערטער טויזנטער אידן אין מי
יעקב בריל

 

קערפּער פון איין-יאָריק חרדישע
יעקב בריל

 

די חוצפּה און שקר פון אוקראַינ
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

אַדוואַקאַט פון שארית הפּליטה

 

ווי האָט מען חנוכה געמעגט צינד
הרב פינחס וויליגער

 

אַ בילד p:/

 

דער “פּנים חדשות” פונעם אַלגעמ

 

מעגן יונגע בחורים צוגיין דאַוו
הרב פינחס וויליגער

 

דער קצות החושן און אַ שטיקל קו
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אולמערט’ס לאָגיק
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

און די וועלט האָט געשוויגן...
אליעזר וויזעל

 

שער הכבוד p

 

ליובאַוויטשער רבי זאָגט פאָראו
גרשון יעקבסאָן

 

די געשריי פון אַ אידישער מאַמע
גרשון יעקבסאָן

 

אַ סקאַנדאַל אין צה”ל: אויסגעצ
יעקב שפּילמאַן

 

פינף אידן p
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אברהם אבינו’ס דור
הרב פינחס וויליגער

 

צו די שלשים פון ר’ מענדל שם-טו
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

די פאַלשע לעגענדע וועגן אַן אַ
דר. העשל קלעפפיש

 

איר פאַרשטייט ניט דעם סאַטמאַר

 

נאָך אַלץ “ראשית צמיחת גאולתנו
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פאַרוואָס אידישע קינדער גייען
הרב משה קיימאַן

 

עטיאָפּישער איד דערהרגעט זיין
יעקב שפּילמאַן

 

חרדישע וועלט טרויערט אויף פּטי

 

דער סאַטמאַרער רבי -- ביאָגראַ
יעקב בריל

 

בילד p://ww

 

קאַמפּיין-אַקטיוויסט עלעקטריזי

 

ספרדישער הויפּט רב שלמה עמאַר

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

שטרייטן אין עזה-פּאַס: פּאַטאַ
יעקב שפּילמאַן

 

“רוצחים אין ווייסע כאַלאַטן”
דר. כאַריטאָן בערמאַן\קיעוו

 

62 נאָבעל-פּרייז געווינער רופן

 

ווי אַ קלוגע אידישע פרוי האָט
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד

 

ווי שבת האָט אויסגעזען אין דער
הרב משה קיימאַן

 

ליטוואַקעס פון אלקנה טענהן צו
יעקב בריל

 

ווערטער אין שפּיגל
באָריס קאַרלאָוו

 

אַ דייטשער פּויפּסט, אַ מיטגלי
יעקב בריל

 

דער שליסל איז חינוך
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דריי יאָר אין איראַק

 

די עלטסטע מקווה אין אייראָפּע
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

קדיש לוז האָב איך שוין דערמאָנ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פאָרבס מאַגאַזין: רייכסטער איד
יעקב בריל

 

פתגם פון דער וואָך:

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

אַלען דערשאָוויץ

 

אַ געשפּרעך מיטן עקזעקוטיוו-די
הערמאַן טאובע

 

אַ יישר כחך צו אייפּאַק

 

חסידישער יונגערמאַן דערמאָרדעט
יצחק בערסאָן

 

איסלאַם דאַרף אַייננעמען די וו
יעקב בריל

 

שוין געקומען די צייט צו באַציע
יעקב שפּילמאַן

 

דער נייער פּנים פון אַלגעמיינע

 

אינטערנאַציאָנאַלע קריטיק אויף
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

“ער איז אַ אַ שאַרפערער קנאי ו
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

קירכע פון ענגלאַנד וועט אויסשל
יעקב שפּילמאַן

 

מיר וועלן קיינמאָל נישט אַנערק
יעקב בריל

 

איין מענטש קעגן סטאַלינ’ס אימפ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אידישע וועלט טרויערט אויף פּטי
מענדל אדלער

 

ווען יחוס איז אַ קללה
הרב משה קיימאַן

 

פאָרט אין גלות
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

“הייל היטלער! איך בין געקומען
יצחק בערסאָן

 

אַמעריקאַנער אינטערעסן האָבן א
יעקב בריל

 

וואָס טוט מען מיט איראַן?
שלמה שמיר

 

געבן נישט נעמען r
הרב משה קיימאַן

 

אולמערט: איך בין געווען פינף ש
יעקב בריל

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אידן אין ניו יאָרק דערשיטערט צ
יעקב בריל

 

“אייראָפּע, וועק זיך אויף”
לייזער מישולאווין

 

וואָס טוט מען וועגן דער צעמישו
ליובאַוויטשער רבי

 

דער שפּיגל
הרב משה קיימאַן

 

דער מעמד פון אונדזער אידיש אין
הירשע=דוד כ”ץ

 

בעגין, וואו גייסטו?
גרשון יעקבסאָן

 

יעקב פרויד געשאָנקען אַ מתנה
לייזער מישולאווין

 

אַ נייער פּרעמיער מיניסטער און
יעקב בריל

 

דריי שארית-הפּליטה אידן באַגעג
יעקב בריל

 

אַ מעשה מיט צוויי ברידער: רבי
די רעדאַקציע

 

טויזנטער באַגלייטן זקן ראשי הי
יעקב בריל

 

איך בין אַ ישראלי; די אידישע ר
יצחק בערסאָן

 

אויף פרומע אידן איז נישט חל די
אליעזר וויזעל

 

דער ‘אל תרבה שיחה עם האשה’ איז
חזן משה טעלעשעווסקי

 

דער קול פון דזשימי קאַרטער
מרדכי באומאַן

 

משה רבינו’ס דרשה
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דער אידענטיטעט-קריזיס פון דער
דר. אברהם אָרנשטיין

 

ספּעציעלע פּסח ביילאגע

 

אוקראַאינישע אַקאַדאַמיקער באַ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

קען מען דען “עולה” זיין קיין א
ליובאַוויטשער רבי

 

אין דער פּאָניעוויעזשער ישיבה
חיים זאַקס

 

אויפברויז אין ישראל צוליב היטל
יעקב שפּילמאַן

 

דער אמתער מופת איז צו פּטור וו
חזן משה טעלעשעווסקי

 

היסטאָרישער העלפגאַט קאָנצערט

 

‘קצב פון די באַלקאַנען’ געפונע
יעקב בריל

 

פאַר זיין טויט איז ראָבערט מאַ
יעקב שפּילמאַן

 

וואַטיקאַן איז מוחל אידן וועלכ
יעקב בריל

 

מרדכי’ס רוף
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

היתכן אַז תורה הייסט אַ אידן ו
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דער טאָג וואָס כרושטשעוו האָט
יצחק בערסאָן

 

אין גייסט פון “ונהפּוך”: די פ
ניסן גאָרדאָן

 

דער עמעס פון האַרוואַרד
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דער פראָסט
באָריס קאַרלאָוו

 

יונגער אידישער בחור דערמאָרדעט
יעקב בריל

 

דער אידישער פּערספּעקטיוו אויף
הרב משה קיימאַן

 

אַ טויטן גרוס פון פּרעה מלך מצ
יעקב בריל

 

היתכן אַז דאָס העכסטע וואָרט א
ליובאַוויטשער רבי

 

טעראָריסט דערמאָרדעט 53 יעריקע
יעקב שפּילמאַן

 

אַמאָל דאַרף מען געבן דעם רשע
הרב משה קיימאַן

 

‘ס’וועט קיינמאָל נישט זיין קיי
יעקב בריל

 

אמתע און פיקטיווע מקובלים
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

דאָבקע יאָניס אין ווילנע, זי מ
הירשע=דוד כ”ץ

 

דער ערשטער היסטאָריקער צווישן
דר. העשל קלעפפיש

 

ווען רבי מאיר שפּיראָ האָט געז
הרב פינחס וויליגער

 

פאַרוואָס האָבן מיר פאַרנאַכלע
הרב משה קיימאַן

 

בלוטיקער רוצח פון איראַק באַגע
יעקב שפּילמאַן

 

ישראלס הויפּט געריכט פאַראָרדע

 

בילד p://ww

 

אַ איד בעט זיך רחמים ביי גויים
דר. אברהם אָרנשטיין

 

פּוילן בעט מחילה פון דעם הויפּ

 

חב”ד אָוו מידטאַון מאַנהעטן מע
י. גרוזין

 

בג”ץ האַלט אויף געזעץ קעגן פּא

 

דער גערער רבי, כ”ק אדמו”ר ר’ י

 

וואָס איז אַ איד?
הרב משה קיימאַן

 

פאַרוואָס אַ גאַנצער דור איז ע

 

מיין פעטער’ס ראָלע אין אָפּשוו
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

וואָס מיין פאָטער האָט נישט גע
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אַ וועלט פון טעראָר
גרשון יעקבסאָן

 

כשרות-משגיח פאַרמשפּט צו טורמע
יעקב בריל

 

דער אידישער זיגמונד פרויד
יצחק בערסאָן

 

ישראל באַוויינט 22 טויזנט זעלנ
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

16 יאָריקער אַמעריקאַנער בחור,
יעקב בריל

 

אני מאמין p
פישל שניאורסאן

 

דער שטעקן געפינט זיך אין בריטי
הרב דוד האלאנדער

 

אין געראַנגל מיט די בערלינער מ
הירשע=דוד כ”ץ

 

באַלעבט אַן עלטערן אידן אין מז

 

שאָק און טרערן אין סעפּטעמבער
י. גרוזין

 

מיטן פאַרגרעסער-גלאָז פון דעם
דר. העשל קלעפפיש

 

אָן אַ קאַפּיטאַן
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אולמערט דער געווינער דערקלערט:
יצחק בערסאָן

 

צה”ל-זעלנער אומגעקומען דורך נא
יעקב בריל

 

אַ משונהדיקע חוצפּה פון 400 רא
הרב דוד האלאנדער

 

סקאַנדאַל אין דייטשלאַנד צוליב
יעקב שפּילמאַן

 

400 ראַבייס רופן בוש צו שטיצן
יצחק בערסאָן

 

קאָנסערוואַטיווע ראַבייס שטופּ
יעקב שפּילמאַן

 

דריי יאָר נאָך דער מלחמה: בוש’

 

קאָמעדיאַנט באַשטראָפט צוליב ר

 

וואו געפינט מען היינט אַ מרדכ
גרשון יעקבסאָן

 

איז עס פּורים אָדער יום הכפּור
הרב דוד האלאנדער

 

ישראל שענקט יגאל עמיר רשות צו
י. גרוזין

 

פירער פון אידישער קהילה אין טא
י. גרוזין

 

האָט נישט מורא פון כאַמאַס
שלמה שמיר

 

אַ נייער סקאַנדאַל אין ישראל:
יצחק בערסאָן

 

מפד”ל - ‘חבל על דאבדין ומשתכחי
שלמה שמיר

 

ספרדישער רב פון צפת דערקלערט:
יעקב בריל

 

דיק טשייני האָט געצילט פייגל א
יעקב שפּילמאַן

 

תיקון טעות

 

קשיות, תירוצים, תיקונים
הירשע=דוד כ”ץ

 

פירער פון אידישן וועלט קאָנגרע
יצחק בערסאָן

 

צו דינען דעם אויבערשטען מיט גע
ליובאַוויטשער רבי

 

רעכטע עקסטרעמיסטן פּלאַנירן פא
יעקב בריל

 

סאַטמאַר איז געווען גערעכט ווע
י. גרוזין

 

פאַרוואָס פּראָטעסטירן נישט די
שלמה שמיר

 

חזרישע צדקה
יעקב בריל

 

איראַק ווערט בלוטיקער
יעקב שפּילמאַן

 

פאַרוואָס די רוסן האָבן נישט ח
הרב משה קיימאַן

 

דער יורש p:
י. גרוזין

 

אילנה איינשטיין, פרוי פון באַק
מענדל אדלער

 

איראַנער פּרעזידענט דערקלערט:
שמואל בערגער

 

אידן טרינקען פּסח אַלקאָהאָל א
יעקב בריל

 

הרב לאו’ס רוף
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

‘די מחלוקת צווישן חסידים און מ
יעקב בריל

 

גרויסע אזכרה און היסטאָרישע לע

 

מיין “שיר-השירים” אויף חסידות

 

אידישער פירער אין פראַנקרייך ב

 

אינטימע מאָמענטן מיט דעם סאַטמ

 

פאָרום פון 4 ישראל-פּרעמיערן ו

 

גרויסע אויסזיכטן פאַר הרב לאַו
יעקב שפּילמאַן

 

מיין חלום צו ווערן אַ שרייבער

 

אַן אינטערוויו מיט אַלבערט איי

 

אויסהאַקן די ציין

 

שמעון פּערעס וואָרנט: איראַן ק
יעקב בריל

 

דער לעצטער איד פון ארטיריאַה

 

סעפּטעמבער 11 טעראָריסט פאַרמש
יעקב בריל

 

פּוילן פאַרלאַנגט צו ענדערן נא
יעקב בריל

 

אַ מוקיר רבנן: פאַר רבנים רעכנ
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אפשר איז בעסער אויב עס וועלן ז

 

ווער האָט באַשלאָסן אַז די מדי
דוד פלינקער

 

אולמערט: נאָכגיביגקייט און פּש
יעקב בריל

 

אַלעס גלויבט מען, אויסער דעם א
הרב דוד האלאנדער

 

צוויי אידן זענען אומגעקומען על
ניסן גאָרדאָן

 

פון וואַנעט שטאַמט דער “פרומער
הירשע=דוד כ”ץ

 

צו מיין טייערן אייניקל... אַ

 

מסוכנדיקע עופות-קראַנקייט ברעכ
יעקב בריל

 

חיפה-ראַבינאַט איז מתיר זעקס ס
יצחק בערסאָן

 

מיין מיינונג

 

די וואַל קאַמפּיין אין ישראל -
שלמה שמיר

 

די לוחות אַלס אַ סימבאָל פאַר
הרב משה קיימאַן

 

מ’קען נאָך לייענען ווערטער ווא
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

לאָמיר פאַרברענט ווערן אינעם פ
דר. העשל קלעפפיש

 

ירושלימער מעיאָר גיט אויס 30 ט

 

די מאָדערנע עמלקים-שולעס פאַר
הרב משה קיימאַן

 

אידישער וועלט קאָנגרעס רופט אי

 

האָט דער ראָגאַטשאָווער גאון ג
הרב חיים קאַרלינסקי

 

דער רעכטער און לינקער משיחיזם

 

שואה-אָפּלייקענער פאַרמשפּט צו
יעקב בריל

 

אינטערנאַציאָנאַלע קאָנווענשאן
יצחק בערסאָן

 

ישעיהו לייבאָוויץ איז אַפּנים
אבינועם רוזנק

 

ווי האָט זיך דאָס אידיש פאָלק
דר. העשל קלעפפיש

 

עמרי שרון גייט אין טורמע
י. גרוזין

 

דער אמתער כוח פליסט אַרויס פון
בצלאל פיקסלער

 

טויזנט מצרישע בירגער דערטרונקע
יעקב שפּילמאַן

 

ווי אַזוי האָט הרב הירשפּרונג
הרב פינחס וויליגער

 

15 פאַרוואונדעט אין זעלבסטמאָר
יעקב שפּילמאַן

 

מיר וועלן נישט בייטן אונזער בא
יצחק בערסאָן

 

די היסטאָריע פון אַ חורבה
מענדל אדלער

 

ירדן לאָזט נישט אַריין רעליגיע
יעקב בריל

 

פּרעמיער שרון נאָך אַלץ אין קר
יעקב בריל

 

“ככה יעשה לאיש” וועלכער וויל נ
י. גרוזין

 

פאַרוואָס זיינען קינדער אַזעלכ
ליובאַוויטשער רבי

 

דאס ‘פּינטעלע שרון’ אין יעדן י
שלמה שמיר

 

פאַרוואָס ענטפערט איר נישט דעם
הרב דוד האלאנדער

 

ליובאַוויטשער רבי קלערט אויף א
ליובאַוויטשער רבי

 

ער האָט אָפּגעשניטן אַן אויער
יעקב שפּילמאַן

 

ווי אזוי דער רש”ש האָט געטאָן
חזן משה טעלעשעווסקי

 

שלמה שמיר, שווייצערישע קעז און

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון ג
חזן משה טעלעשעווסקי

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

בלויז דריי זייטלעך...
משה לאָיעוו

 

מעכטיקער פייער-אויסטויש אויפן
יעקב בריל

 

טראָץ שאַרפע קריטיק: מעיאָר פו
יעקב בריל

 

קרעטשניפער רבי פון ירושלים נפט

 

די אידעאָלאָגישע און פּסיכאָלא

 

דו הייסט מיך פאַרגעסן...
הערמאַן טאובע

 

כוליגאַנישע פּחדנים
גרשון יעקבסאָן

 

קאַרטונס 08

 

פיר ביליאָן דאָלער זענען “עולה
יעקב שפּילמאַן

 

דער רעוואָלוציאָנער אין דעם ער
דר. העשל קלעפפיש

 

אַ חסיד דאַרף גלויבן
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אריאל שרונ’ס הויז און אָפיס או
יעקב בריל

 

אַ בלינדער חתן און אַ מיאוסע כ
הרב משה קיימאַן

 

די אידישע-חסידישע זייט פון פּר
הירשע=דוד כ”ץ

 

האָט דגל התורה געוואָלט נוצן ח
יצחק בערסאָן

 

אויספאָרשונג פון אַנטי דעפעמיי
שלמה שמיר

 

ווער האָט דערציילט די ערשטע בא
דר. העשל קלעפפיש

 

איין טאָג אַ יאָר פלעגט דער בי
חיים זאַקס

 

צו די שלשים פון הגאון ר’ יעקב
הרב משה שובאַלסקי

 

אַ פּאַטש אין פּנים, אַ מגיפה,

 

דער קיעווער אַנטיסעמיט - צום ג

 

גענוג געקלאַפּט “אשמנו”
דר. העשל קלעפפיש

 

פאָרשטייער פון נטורי קרתא באַז
יעקב בריל

 

אַלקיידאַ פירער רופט נישט אומק
יעקב שפּילמאַן

 

מיר וועלן אָפּהאַלטן איראַן פו
יעקב בריל

 

אולמערט האָט מורא
יעקב בריל

 

פּרעזידענט פּוטין: אַ פּסיכאָל
שלמה שמיר

 

היתכן אַז אין אַ גאַנצן ספר פו
ליובאַוויטשער רבי

 

און אויב ער וואָלט געשאָסן די
הרב דוד האלאנדער

 

אין סאָמאַליע האָבן קינדער זיך
יעקב שפּילמאַן

 

וואָס איז דער “סוד” הינטער די
יעקב בריל

 

שרונ’ס נאָענטע אָטעמען אָפּ פר
יעקב בריל

 

די היסטאָרישע באַגעגעניש צוויש
שלמה שמיר

 

מוסולמענישער גייסטלעכער פאַרמש
יעקב שפּילמאַן

 

אַ קעניג און אַ נאַר
חזן משה טעלעשעווסקי

 

וואָס האָבן די מתנחלים זיך פּל
יוסי שריד

 

אויף דעם האָט מען געדאַרפט אַן
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

בנימין נתניהו: ווען היטלער איז
יעקב שפּילמאַן

 

סטאַלין’ס פאַרברעכערישע פּלאַן

 

טיפער טרויער אויף פּטירה פון ג
יצחק בערסאָן

 

הרב כדורי, עלטסטער מקובל פון א
יעקב שפּילמאַן

 

פּאָלס ווייזן אַז “קדימה” וועט
יעקב שפּילמאַן

 

דער קינד דאַרף דורכגיין 180 שע
הרב פינחס וויליגער

 

די שקיעה פון אריאל שרון
יעקב בריל

 

זענען די דאָקטוירים שולדיק?
יצחק בערסאָן

 

אַך! אַמאָליקע בית-מדרש אידן
חיים זאַקס

 

פון די חורבות פון געוועזענע אי
יעקב בריל

 

מזל טוב! ווייניקער גיטין אין י
מענדל אדלער

 

מוצאי אתה בחרתנו
קטלא קניא

 

פון וואַנעט אַזאַ הפקרות אַז ע
הירשע=דוד כ”ץ

 

כאַמאַס פירער דערקלערט: מיר וו
יעקב בריל

 

וואס וויל פּרעמיער אָלמערט?
שלמה שמיר

 

ישראל וועט פינאַנצירן אריאל שר
יעקב בריל

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

דער טעות פון די אידישיסטן
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אונזער טאַטנ’ס צוואה
ברוך שלום יעקבסאָן

 

אולמערט אין וואַשינגטאָן: אַ ה
שלמה שמיר

 

דער יחוס פון סאַטמאַרער רבי’ן

 

מיין חוב צו דער אידישער שפּראַ
אליעזר וויזעל

 

גרשון יעקבסאָן איז נישט געווען
שלמה שמיר

 

שאַך מאַט p
גרשון יעקבסאָן

 

אויף צוויי לוויות: דער סאַטמאַ
הרב דוד האלאנדער

 

43 פּראָצענט פון ישראל סעקולער
יעקב שפּילמאַן

 

אַ קאַליקע רעגירונג
שלמה שמיר

 

ווי פירט מען אַ וויכוח מיט סעק
ליובאַוויטשער רבי

 

פתגם פון דער וואָך

 

האָט זיך די וועלט געביטן?
גרשון יעקבסאָן

 

‘נטורי קרתא’ באַזוכט פּאַלעסטי
יעקב בריל

 

“קול המון כקול ש-ד-י”: אידן וו
מרדכי באומאַן

 

אין וועמען ביסטו געראָטן?
גרוניא סלוצקי-קאַהן

 

אדם הראשונ’ס גאַרטל
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אַ בריוו פון דעם ליובאַוויטשער
ליובאַוויטשער רבי

 

חתימות פון ראַבין, קלינטאָן או
יעקב בריל

 

און ווידער, די וועלט שווייגט..
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ליבשאַפט, ליבשאַפט, ליבשאַפט
הרב משה קיימאַן

 

די אידעאָלאָגישע און פילאָזאָפ
ליובאַוויטשער רבי

 

אַראַבער טרויערן נאָך דערמאָרד
יעקב בריל

 

ווי ראַטעוועט מען היינטיקע בחו
ישראל קראַסניאַנסקי

 

דער ראָגאַטשאָווער ענטפערט אַ
חזן משה טעלעשעווסקי

 

קאָנסערוואַטיווע באַוועגונג וו
שלמה שמיר

 

ישראל קאָמאַנדיר: בלויז מיט כא
יעקב שפּילמאַן

 

“איך, דער פערפלוכטעטער יודע, ה
הירשע=דוד כ”ץ

 

דער פראָסט --- גייענדיק אַה
באָריס קאַרלאָוו

 

פאַרוואָס האָט דער חפץ חיים אי
הרב משה קיימאַן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

אַז מען דינט דעם אויבערשטן מיט
ליובאַוויטשער רבי

 

כנסת באַשטימט אויפצושטעלן אַן
יעקב בריל

 

סאַטמאַר אָדער ליובאַוויטש? וו
הירשע=דוד כ”ץ

 

דער איידעם פונעם “קצות” וועלכע
דר. העשל קלעפפיש

 

און וואָס וועט זיין מיט די פער
יעקב בריל

 

ווי ג-ט האָט דורכגעפירט “תשבית
הרב פינחס וויליגער

 

גרויס התעוררות צום פינפטן יאָר
יצחק בערסאָן

 

אידישע פירער באַזאָרגט וועגן צ
יעקב בריל

 

איז שרון געוואָרן אַ געוויקס?
יעקב בריל

 

די חברון טראַגעדיע
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

סטיווען שפּילבערג’ס רחמנות איז
הערמאַן טאובע

 

אַ סדר אויף כינעזיש
שלום בערגער

 

די חוצפּה פון פּאַט ראַבערטסאַ
הרב דוד האלאנדער

 

דער גרויסער אָדלער
משה שווילי

 

די וועלט רעאַקציע צו אריאל שרו
יעקב בריל

 

די הבטחה פון דעם סאַטמאַרער רב
הרב פינחס וויליגער

 

מזל טוב! ער האָט אַ האַרץ
יצחק בערסאָן

 

גיי זיי מסביר קינדער וואָס עלט
הרב משה קיימאַן

 

אַזוי ווי שאָף צו דער שחיטה?
דר. העשל קלעפפיש

 

פאַרוואָס אין מאָנטערעי זענען
הרב משה קיימאַן

 

טאָני בלייר אינדאָרסירט נישט,
יעקב בריל

 

אויפן פּרעכטיקן באַנקעט פון דע

 

דוב ווייסגלאַס ענדיקט פּאָליטי
יעקב בריל

 

אַ בילד p:/

 

אַ שווייצער שפּיאָן האָט אַנטד
יעקב בריל

 

פתגם פון דער וואָך:

 

פּרעזידענט בוש איז נישט באַגיי
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

היסטאָריע אין מונקאַטש: גרויסע
י. גרוזין

 

בערלינער ביבליאָטעק גיט אָפּ ב
יעקב שפּילמאַן

 

אידישע פירער אויף וואַקאַציע
גרשון יעקבסאָן

 

פירער פון אידישער קהילה אין די
יעקב בריל

 

פתגם פון דער וואָך

 

נייער ישראל רעגירונג באַשטעטיק
יעקב בריל

 

שוועדן ציט צוריק באַטייליקונג
יעקב בריל

 

בילד: דער באָבעווער רב, דער סא

 

רוצח פון מאָסקווע באַשטראָפט מ
יעקב בריל

 

אַ מעשה מיט אַ פּילגש
יצחק בערסאָן

 

כאַמאַס: ישראל האָט דערקלערט מ
יעקב בריל

 

וואָס אַזוינס איז אַ איד?

 

אַ “פייערדיקע” מחלוקת צווישן ר
הרב פינחס וויליגער

 

אהבת ישראל נוסח רבי אברהם יהוש
דר. העשל קלעפפיש

 

נייע אַנטדעקונגען ווייזן אַז א
יעקב בריל

 

שמעיה, אבטליון, הלל און די בני
הרב פינחס וויליגער

 

מזל טוב טאַטע
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

מאי סאַטמאַר?
אדם ברוך

 

דער צעדרייטער שריפטשטעלער
מ. י. נירענבערגער

 

רוסלאַנד איז געשטאַנען הינטער’
יעקב בריל

 

הונדערטער טעקסט-מעסעדזשעס צו ד
יעקב בריל

 

באָמבאַדירונג פון מעטשעט אין א
יעקב בריל

 

אין “יצהר” מאַכט מען אַ ‘ברוך
יעקב שפּילמאַן

 

ניטאָ אַזאַ האַס ווי אידישע זע
הרב דוד האלאנדער

 

פּונקט ווי נאַפּאָליאָן, נאָר
יעקב בריל

 

חב”ד און ציונות r
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

די רעוואָלוציע אין שטעטל
חיים זאַקס

 

נישט וויין, פּאָעט, נישט וויין
גרוניא סלוצקי-קאַהן

 

פון בריסק ביז מאַנהעטן
יצחק בערסאָן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

דריי מדריגות אין אפּיקורסות
ליובאַוויטשער רבי

 

ווערטער אין שפּיגל
באָריס קאַרלאָוו

 

מסכת כלה p:
י. גרוזין

 

קאַמף פאַר ‘מציצה בפּה’ פאַרשט
שמואל בערגער

 

ווי מיר האָבן באַגראָבן די קדו

 

אויך דאָס פאָלק אין ישראל לייד
שלמה שמיר

 

וואָלט דער מעיאָר געווען אַזוי
שלמה שמיר

 

טראָץ אַפּאָזיציע אין צה”ל: פ
שמואל בערגער

 

טויט-אורטייל אויף סאַדאַם כוסע
מענדל אדלער

 

יו-ען לייגט אַרויף סאַנקציעס ק
שלמה שמיר

 

אַמעריקע לייגט-אפּ דאָס אריבער
מענדל אדלער

 

לע-פּען זאָגט: “אַנטיסעמיטיזם
מענדל אדלער

 

“חסידיש אידיש” איז די טעמע פון

 

שואה פאַרלייקענער באַפרייט

 

בילד p://ww

 

סיאַטעל רוצח ‘איז געווען משוגע
מענדל אדלער

 

טריבונע פאר’ן פאלק--06-29-12

 

מזל טוב p:/

 

לאַנגיאָריקער ישראל זשורנאַליס
יעקב בריל

 

מתנחל באַגייט זעלבסטמאָרד אין
שמואל בערגער

 

משוגעתן פון נאָענט און פון ווי
ב. גובערסקי

 

כדי אַ נשמה זאָל זיין פריי, דא

 

ווען מען האָט געשלעפּט מיין מל
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

דף היומי קאָלום--06-29-12
הרב פינחס וויליגער

 

הויפּט פון ישראל’ס ‘מוסד’ וואָ
יעקב בריל

 

בילד---06-24-12 r

 

טריבונע פאר’ן פאלק---06-26-12

 

פּרעזידענט אַבאַס פאַררופט ניי
שמואל בערגער

 

אידישע אָרגאַניזאַציעס פאַרדאַ
מענדל אדלער

 

מזל טוב! איר זייט דעם “מענטש פ
יעקב בריל

 

זעקס ראַבאַיס פון פיניקס אַנטו
מענדל אדלער

 

דער נייער “היתר” פון די אומגלי
הרב דוד האלאנדער

 

פּרעהס חלומות און א קרוג פון א
הרב משה קיימאַן

 

פּרעזידענט בוש באַערט נתן שאַר
שמואל בערגער

 

דעיוויד דיוק באצייכנט פּרעזידע
מענדל אדלער

 

ארטאדאקסישער היסטאריקער ווערט
שמואל בערגער

 

סעקרעטערי אָוו סטעיט רייס וואַ

 

ישראל-איד ווערט פאַראורטיילט צ
מענדל אדלער

 

פּרעמיער אָלמערט לאַדט-איין פּ
שמואל בערגער

 

די אידישע באַפעלקערונג אויף דע
יעקב בריל

 

פּאָלעמיק צווישן פרומע און פרי

 

סענאַטאָר דאַד זאָגט: אַמעריקע
מענדל אדלער

 

חנוכה p://w

 

אין אַ שיחה צו אידישע קינדער ל
ליובאַוויטשער רבי

 

אַ שמעק תורה און אַ ים מיט געל
הרב יעקב אייזעמאַן

 

מיין מלמד p
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

דף היומי קאָלום 06-24-12

 

טריבונע פאר’ן פאלק 06-24-11

 

א בילד 06-24-11

 

אָלמערט-געהילפן קריטיקירן שוץ-
יעקב שפּילמאַן

 

צה”ל האָט געהרגעט אַ פּאַלעסטי
יעקב בריל

 

פאָרשלאָג צו באַערן מתנחלים פו
מענדל אדלער

 

שולמית אלוני: דער פּלאַנירטער
שמואל בערגער

 

אידישער לאַביאיסט דזשעק אַבראַ
מענדל אדלער

 

מודעה! p://

 

אידישקייט טאר ניט זיין קאנצענט

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

בילד p://ww

 

אַ לויב צו די נייע אידישע עקשנ

 

אַמעריקאַנער אַפּעלאַט-געריכט
מענדל אדלער

 

אגודה קאָנווענשאָן וועט דיסקוס
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פּרעזידענט בוש באַשטימט נאָך א
שמואל בערגער

 

אויפן פרישן קבר פון די גאונים
הרב משה שובאַלסקי

 

קאַרלינער ראש ישיבה נפטר געווא

 

68 יאָר נאָך קריסטאַלנאַכט: טר
מענדל אדלער

 

דף היומי קאָלום r
הרב פינחס וויליגער

 

23 טויזנט שקל פון דער מדינה פא

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

קען אן אפּיקורס זיין א “גוטער

 

אַנשטאָט אַ מאַרש איז פאָרגעקו
שלמה שמיר

 

אָלמערט: “טעכנישער פעלער” איז
מענדל אדלער

 

אידישער קאָמיקער דזשעקי מעיסאָ
שמואל בערגער

 

טריבונע פארן פאלק 06-17-11

 

וואַשינגטאָן דעמאָקראַטן ‘פאַר
מענדל אדלער

 

פיר טויזנט דעלעגאַטן ביים פאַר
מענדל אדלער

 

חב"ד און די ליטוואַקעס: אַ געל
הירשע=דוד כ”ץ

 

א בילד p://

 

אַ וואָך פאַר דער תועבה-מאַרש:
יצחק בערסאָן

 

באַריכט: ישראל האָט מסכים געוו
יצחק בערסאָן

 

געזעץ פאָרשלאַג פון “ישראל בית
מענדל אדלער

 

‘שלום עכשיו’ פאָדערט-אויף פּרע
שמואל בערגער

 

בילד p://ww

 

פּרעזידענט פּוטין: קצב איז אַ
שמואל בערגער

 

רבותי, נאָר אָן פּאַניק
מרדכי באומאַן

 

פארוואס הויבט זיך אן אידישע גע
הרב משה קיימאַן

 

אידישע מצבות געשענדעט אין גלוכ
שמואל בערגער

 

צוויי פליגן

 

פאַרוואָס אברהם אבינו האָט זיך
ליובאַוויטשער רבי

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

פתגם פון דער וואָך: נח

 

מיטן אָנשליסונג פון ‘ישראל בית
שלמה שמיר

 

בילד 06-27-10

 

נתניהו וועט ראַטעווען די פרומע
מענדל אדלער

 

קאַמפּיין צו פאַרלאַנגען קאָמפ

 

דייטשער סטודענט ווערט געצוואונ
שלום בערגער

 

נתניהו שלאָגט פאָר ‘תוכנית התע

 

נח’ס אמונה

 

אַ ויכוח צווישן דעם סטייפּלער
הרב פינחס וויליגער

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אידן! טוט אַ שמייכל
משה לאָיעוו

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד

 

ווי קומט עס אַז טמאדיקע אידן ז

 

די דינים פון סוטה אַלס משל פאַ
ליובאַוויטשער רבי

 

די וויזיע פון די ערשטע אשכנזיש
דר. העשל קלעפפיש

 

אַ גערוס פון מיאַמי: דער ירושל

 

דער 25טן מאַי איז געוואָרן אַ
יעקב בריל

 

צה”ל צוריק אין עזה
יעקב בריל

 

אידן אָן אידישקייט - איז עס מע
הרב דוד האלאנדער

 

וואַקאַציע! שלעכט?

 

‘יד ושם’ פאַרלאַנגט פון ישראל-
יעקב שפּילמאַן

 

אַ מאָדנער שידוך: אַ באַקטעריע
שלום בערגער

 

וועגן וואָס וועט מען רעדן ביי
גרשון יעקבסאָן

 

צום אַפּעטיט: די באָפלאָ איז ד
י. גרוזין

 

אַ שבת אין מיין שטעטל
חיים זאַקס

 

אַכט טויזנט אויף “מאַרש פון די
יעקב שפּילמאַן

 

אַוועקגעבן דעם “איך” צום אויבע
הרב משה קיימאַן

 

אולמערט פּלאַנירט עוואַקואירן
שלמה שמיר

 

‘מה נשתנה’ אין ישראל’ס פּאָליט
שלמה שמיר

 

מיין שטעטל איז געווען פול מיט
חיים זאַקס

 

קלאַגע אויף מקובלים פאַר רופן
יעקב שפּילמאַן

 

פּאָלס: 58 מאַדנאַטן צו רעכטע
יצחק בערסאָן

 

ווען הרב סאָלאָווייטשיק האָט מ
הרב דוד האלאנדער

 

לאַנגיאָריקער בויער פון חדרים
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ר’ יונתן און דער גלח
חזן משה טעלעשעווסקי

 

האָט דייטשלאַנד איבערגעגעבן מל
יצחק בערסאָן

 

אַ גאונישער איינפאַל פון רבי ח
הרב פינחס וויליגער

 

ישראל הויפּט ריכטער: אַ ישרא
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

יאָשקע קמצן ווערט אַ בעל תשובה
חיים זאַקס

 

אַמעריקאַנער העכסטער געריכט או
יעקב שפּילמאַן

 

רוסיש-אידישער מיליאַרדער אַרקא
שמואל בערגער

 

אַ חרדישע פרוי אין דער מרץ פּא
י. גרוזין

 

ווי ווערט מען פּטור פון אייך?!
חזן משה טעלעשעווסקי

 

אַן איגרתל פון אוטיאַן... פע
הירשע=דוד כ”ץ

 

ער האָט אַריינגעשמוגלט די תפיל

 

ספרא רבא p:
קטלא קניא

 

בשעת די פרויען קענען בעסער ווי
הרב פינחס וויליגער

 

ווי אַלט איז געווען די פרוי פו
הרב פינחס וויליגער

 

‘תנובה’ ווערט אָנגעקלאָגט אויף
יצחק בערסאָן

 

אַ מענטש, שרייענדיק אַז ג-ט וו
י. גרוזין

 

אַזאַ צרה האָבן מיר נאָך קיינמ

 

די גרונט-יסודות פון אַשכנזישן
דר. העשל קלעפפיש

 

יצחק בן אהרן, פון די זיילן פון
יצחק בערסאָן

 

שיר השירים אויף אַ חסידישער פא

 

אַ באַגעגעניש מיט צוויי עלטערע
גרשון יעקבסאָן

 

עגיפּטען האָט אָפּגעזאָגט ישרא
יעקב בריל

 

ר’ מענדל שם טוב, פון די גרינדע
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אַ חסיד אין אַ ווינקעלע
סימון יעקבסאָן

 

“וימש חושך”...

 

‘יאָסל פּויער’ קען יאָ זיין אַ

 

אַ פּירוש אין נאָמען פון רבי י

 

ישראל גענעראַל אַדוואַקאַט: הר
יצחק בערסאָן

 

דער רייכער פּסח נומער פון “אַל

 

והעיר פּאָנעוויזש צהלה ושמחה
י. גרוזין

 

דער אַלטער פון נאַוואַרעדאָק א
חיים זאַקס

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

הרב אלישיב האָט אָפּגעזאָגט די
יעקב שפּילמאַן

 

106 יאָר פון חסידות --- 1899
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

טויזנטער ביי לויה פון סלאָנימע
מענדל אדלער

 

געריכט פאָדערט אויף כאַמאַס צו
יעקב בריל

 

מ’קען אים דערהרגענען אינמיטאָן
חזן משה טעלעשעווסקי

 

וועט מאָצאַרט העלפן שרונ’ען?
יצחק בערסאָן

 

ישראל-סטודענטין באטיטלט אלס ‘ב
שמואל בערגער

 

מיט זיין קערפּער האָט ער געראַ
יצחק בערסאָן

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

נישטאָ אַזאַ מין ג-ט ווי אונזע
הרב משה קיימאַן

 

קאַרטונס 02

 

פתגם פון דער וואָך

 

איינמאָל אַ יאָר דאַרף מען פאַ
אליעזר וויזעל

 

אפשר וועט פאָרט געשען אַ נס אי
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

ליובאַוויטשער רבי אין בריוו צו
ליובאַוויטשער רבי

 

לאָמיר פּראַווען דעם סדר מיט צ
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

זיי וועלן זיך נישט פאַרלאָזן א
חזן משה טעלעשעווסקי

 

ישראל ליפערט אויס פאַרדעכטיקטן

 

חב”ד אָוו מידטאַון מאַנהעטן גר

 

די צוקונפט פון “נח”ל חרדי” איז
יעקב בריל

 

פּיצל קינד, פון די גוש קטיף עו
יעקב בריל

 

רוסלאַנד וועט מעגלעך שטיצן סאַ
י. גרוזין

 

ביי ביי, דור תש”ח
יואל מארקוס

 

שטיצט אונזער חינוך און איך ווע
י. גרוזין

 

ריזיקער עולם דערוואַרטעט ביים
י. גרוזין

 

וועגן חלב עכו”ם r
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

‘אָדער איר זאָגט זיך אָפּ פון
יעקב בריל

 

קאַרטונס 03

 

דער אויבערשטער איז נישט קיין פ
הרב משה קיימאַן

 

באַקענט זיך מיט די אידן וואָס
יעקב בריל און יצחק בערסאָן

 

ישראל וואלס איז באַפרייט געווא
יעקב בריל

 

פּרעכטיקער מלחמה-בונקער פון מו
יעקב בריל

 

אין אַ געלונגענער אַקציע אין י
יעקב בריל

 

פתגם פון דער וואָך

 

פיר תשעה באב’ס מיטן ראָגאַטשאָ

 

דער געפעלשטער ירושלמי אויף סדר
הרב חיים קאַרלינסקי

 

התנתקות נומער צוויי, אָבער דעם
י. גרוזין

 

די נביאות פון דעם בריסקער רב ו
הרב דוד האלאנדער

 

דער נייער פראָנט: חברון
יעקב בריל

 

נאַצי וועכטער דזשאַן דמיאַניוק
יעקב בריל

 

אַ מצבה אויף איינעם פון די עלט
משה לאָיעוו

 

צוויי טעראָריסטן דערהרגעט אין
יעקב שפּילמאַן

 

שריי נישט ביטע
חזן משה טעלעשעווסקי

 

קאַרטונס 04

 

געוועזענער איראַקער אויסערן-מי

 

די הייליקסטע ספרי תורה זענען א

 

אולמערט גרייט זיך פאָרמירן אַ
יעקב בריל

 

איך ווער אויס מוסרניק
חיים זאַקס

 

וואָס איז אָבער געווען פאַר "ל
הירשע=דוד כ”ץ

 

אין ארץ ישראל וועט אויפשטיין א
ליובאַוויטשער רבי

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

פילאַנטראָפּין אַנדריאָ בראָנפ
יעקב בריל

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

וואָס מיינט אויף אידיש אַ אידי
הירשע=דוד כ”ץ

 

כאַמאַס רופט צוריק מיליציעס פו
יעקב בריל

 

אונזער ציל און שטרעבונג
סימון יעקבסאָן

 

קאַרטונס 05

 

פאַרוואָס שווייגט די וועלט?

 

ווען מען דאַרף פאַרגיסן אַ טרע
הרב דוד האלאנדער

 

גרונט פּרינציפּן פון נייער פּא

 

די מתים האָבן זיך פאַרטוישט: מ
יעקב שפּילמאַן

 

וואָס איז געבליבן פון די משכיל
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

היטלער’ס ביקס האָט זיך פאַרקוי
יעקב שפּילמאַן

 

זלמן יאַפּאָנטשיק און שלמה דער
חיים זאַקס

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

ווער דאַרף אַ צווייטן חורבן?

 

קאַרטונס 07

 

צוויי ירושות
אליעזר וויזעל

 

משיח איז שוין געקומען אָבער ער
שלמה שמיר

 

שרעקלעכע טראַגעדיע אין טשילע
יעקב בריל

 

אַמעריקע לויבט באַשלוס צו שענק
יעקב בריל

 

צענדליקער טויזנטער פּראָטעסטיר
יעקב בריל

 

איין קשיא מיט זיבעציק תירוצים
הרב פינחס וויליגער

 

סאַמיואל עליטאָ איינגעשוואוירן
י. גרוזין

 

אַ קאָנפערענץ אין איראַן צי דע
יעקב בריל

 

פאַרוואָס האָט יוסף געפרעגט “ה
ליובאַוויטשער רבי

 

טויזנטער געהרגעטע און צענדליקע

 

אָרטאָדאָקסישע אידן! וועקט זיך
שלמה שמיר

 

85 יאָריקער ליטווישער נאַצי-פא
יעקב בריל

 

מופז דערקלערט אַז כאַמאַס, איר
יעקב בריל

 

טריבונע פאר’ן פאלק

 

די נקמה פון די מתנחלים: פּאָלי
יעקב בריל

 

אין הרצליה האָסטו חרוב געמאַכט
יצחק בערסאָן

 

דער סוף צו אַ פאַראייניקטן ירו
יעקב שפּילמאַן

 

ווען אַ דעלעגאַציע פון “דער אי
יהושע דובראַווסקי ז"ל

 

גרויס התעוררות צום 29טן יאָרצי
יצחק בערסאָן

 

דער סוד הינטער אריאל שרון
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פאָרשונג דעקט-אויף טרויעריקען
יעקב שפּילמאַן

 

זיי זוכן בלוט
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

פאַרוואָס ר’ אהרן קאָטלער איז
הרב פינחס וויליגער

 

פון וואַנעט שטאַמט דער נאָמען
הירשע=דוד כ”ץ

 

אַז ס’גייט אַ ריח איז צייט צו
יעקב בריל

 

אַ באַגעגעניש מיט עובדי עבודה
הירשע=דוד כ”ץ

 

שניאור: דער מקור און דער אידיש
הירשע=דוד כ”ץ

 

‘עינים להם ולא יראו’...
שלמה שמיר

 

דעם אָרעמאַנס שעפּס
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

וואו אַהין איז פאַרשוואנדן די
הרב משה קיימאַן

 

אויף אַ האַרץ אַטאַקע מאַכט מע
יעקב שפּילמאַן

 

ווי לאַנג ס’קלאַפּט אַן אָדער

 

אשכנז און ספרד - זייערע ערשטע
דר. העשל קלעפפיש

 

רבני’שע חכמות און פקחות פון גד
חזן משה טעלעשעווסקי

 

ווען דער אַלטער פון נאַוואַרעד
חיים זאַקס

 

אַ בן-בית ביים אַלטן פון נאַוו
חיים זאַקס

 

מעלאָנכאַליע אָדער פּרישות?
הרב פינחס וויליגער

 

אַראַבישע וועלט בושעוועט איבער
יעקב בריל

 

דרעסדנער באַנק האָט געהאָלפן ב
יצחק בערסאָן

 

ליפּא שמעלצער’ס פרישן איינגעמא
קטלא קניא

 

עקלהאַפטיק
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

אָ-יו פאַרדאַמט גוואַלדטאַטן א
י. גרוזין

 

אידיש בלוט האָט זיך געגאָסן אי
יצחק בערסאָן

 

אַ טרויעריקן געבורטסטאָג
יעקב שפּילמאַן

 

דער ריס צווישן אגודת ישראל און
יעקב בריל

 

משפּט פון אויסגעשפּראָכענעם הי
יעקב בריל

 

איך פאָר קיין נאַוואַרעדאָק
חיים זאַקס

 

אַמעריקע זאָגט צו פאַרטיידיקן
שלמה שמיר

 

בוגי יעלון: ישראל האָט פאַרשטא
י. גרוזין

 

אַ נאַציאָנאַלע חרפּה
יוסף יצחק יעקבסאָן

 

2005 more..

 

Click here for a full index

email this article       print this article
 
דף היומי קאָלום 07-16-10
פאַרוואָס מען דאַרף שטיין ביי “לכה דודי״
הרב פינחס וויליגער
 

מסכת שבועות דף כ׳ עמוד א׳, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפּה יכול לדבר, ומה שאין האוזן יכול לשמוע. אַזאַ מורא׳דיקער נס האָט דער רבונו-של-עולם געמאַכט אַז די אידן האָבן דאַן געקענט הערן די צוויי ווערטער ״זכור״ און ״שמור״, ווי אַזוי דער באַשעפער האָט עס אַרויסגעזאָגט אויף איין מאָל.
 אינטערעסאַנט איז, אַז דער ״אבן עזרא״, אין פּרשת יתרו, שרייבט אַ לשון: מצאנו שאמרו זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, און ער שרייבט דערנאָך, והנה זה הדבר הפלא ופלא שהשם דיבר זכור ושמור בבת אחת, והיה ראוי להיות זה כתוב ומפורש בתורה יותר מכל האותיות והמופתים שנכתבו וכו׳ ואיך תשמע האוזן, ואם נאמר שם פלא היה שתשמע האוזן שתי מילות בבת אחת, למה לא הזכירו זה חכמים ז״ל.  שרייבט דער ״אבן עזרא״, אַז וועגן אַזאַ גרויסן נס וואָלט די תורה אַליין געדאַרפט אַרויסשרייבן, און מיר טרעפן נישט אַז די חכמים זאָלן עס דערמאָנען אין דער גמרא.
ברענגען די מפרשים, אַז עס איז אַ פּלא אויפן ״אבן עזרא״, ווייל ביי אונדז אין  דער גמרא שטייט בפירוש אַרויסגעשריבן ״זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפּה יכול לדבר ומה שאין האוזן יכול לשמוע״.


“שמור וזכור״

אין ספר שאלות ותשובות ״תירוש ויצהר״ (סימן קל״ד) פרעגט ער,  פאַרוואָס האָט דער גרויסער מקובל ר׳ שלמה אלקבץ, דער בעל ״לכה דודי״, מהפּך געווען און געשריבן ״שמור וזכור בדיבור אחד״ וכו׳, אָנשטאָט ״זכור ושמור״? שרייבט ער, ווייל ער האָט געוואָלט מרמז זיין זיין נאָמען ״שלמה הלוי״, אין די ראשי-תיבות פון אָנהויב פון יעדן שטיקל. וועגן דעם האָט ער אָנגעהויבן מיט אַ שי״ן, ״שמור וזכור״.


די סודות פון ר׳ שלמה אלקבץ

דער ״מאור ושמש״ אין פּרשת ואתחנן, שרייבט אַן אַנדערן תירוץ, לויט ווי עס שטייט אין זוהר,  אַז ״שמור״ איז בחינת מלכות וואָס דאָס איז פרייטיק צו-נאַכט, און ״זכור״ איז שבת בייטאָג. אַזוי ברענגט אויך דער רמב״ן אין פּרשת יתרו, פון ר׳ נחוניא בן הקנה, אַז על-פּי סוד איז ״זכירה ביום ושמירה בלילה״. קומט אויס, לויט דעם איז זייער פאַרשטאַנדיק פאַרוואָס דער גרויסער מקובל ר׳ שלמה אלקבץ האָט ערשט געשריבן ״שמור״ און דערנאָך ״זכור״.
אין ספר ״ביתו נאוה קודש״ (חודש אדר, עמוד ע״ז) ווערט געברענגט פון זקני החסידים, אַז דער בעל ״לכה דודי״ האָט מחבר געווען דעם ״לכה דודי״ מיט די זעלבע כוונות, וואָס ער פלעגט מכוון זיין בשעת תפילת עמידה שמונה עשרה. נאָך ברענגט ער דאָרט אין נאָמען פונעם ערשטן בעלזער רבי׳ן, דער ״שר שלום״ זצ״ל, אַז ר׳ שלמה אלקבץ האָט זיך אויסגענומען, 1)  מען זאָל שטיין בשעת מען זינגט ״לכה דודי״; 2) נישט צו רעדן בשעת מען זינגט ״לכה דודי״; 3) מען זאָל זינגען דעם ״לכה דודי״, און נישט זאָגן.
דער בעלזער רב האָט צוגעלייגט, אַז אויב דער בעל ״לכה דודי״ וואָלט געוואוסט אַז מען וועט זיצן בשעת׳ן זינגען ״לכה דודי״, וואָלט ער נישט מתקן געווען צו זאָגן ״לכה דודי״. אַזוי ווערט דאָרט געברענגט אינעם ספר ״ביתו נאוה קודש״.


“בואי בשלום״ מיטן קלויזענבורגער רבי׳ן

עלטערע חסידים דערציילן אַז זיי געדענקען ווי דער גרויסער גאון און צדיק כ״ק אדמו״ר ר׳ יקותיאל יהודה האַלברשטאַם זצ״ל, דער קלויזענבורגער רבי, ווען ער האָט נאָך געוואוינט אין וויליאַמסבורג, פלעגט ער שטיין ביים זינגען ״לכה דודי״ די גאַנצע צייט.  ווער רעדט נאָך ווען ער איז אָנגעקומען ביי ״בואי בשלום״,  פלעגט ער זיך צעפלאַמען אין אַ פלאַמעדיקן טאַנץ אַרום דעם בית מדרש, ״אשרי עין ראתה כל אלה״.
זיין צורה האָט געפלאַמט, מען האָט געקענט זען אַז ער געפינט זיך בכלל נישט בעלמא הדין. איך געדענק נאָך, אַז אין די לעצטע יאָרן האָט דער רבי שוין נישט געהאַט קיין כוח, פלעגט ער שטיין אויסגעדרייט ביי ״בואי בשלום״, און זיך אָנגעכאַפּט אינעם קראַגן פונעם סטראָקעס-בעקישע, און איז אַזוי געשטאַנען בערך אַ צוואָנציק מינוט מיט אַזאַ ״התפּשטות הגשמיות״, זיינע אויגן זיינען געווען פאַרגלייזט, און נאָר דעם קאָפּ האָט ער געשאָקלט אַהין און צוריק שטאַטלעך, ממש עליית נשמה. וואויל איז דעם וואָס האָט געהאַט די זכייה צו זען אַזאַ הייליקע עבודה.
נו, אויב עס איז ווי אויבן דערמאָנט, אַז ר׳ שלמה אלקבץ האָט אַריינגעלייגט אין ״לכה דודי״, די כוונות פון ״תפילת העמידה״, פאַרשטייען מיר אַן ״אפס קצהו״ פאַרוואָס דער רבי האָט אַריינגעלייגט אַזוי פיל כוחות אינעם ״לכה דודי״.


גרייטן זיך צום שבת

איך האָב געטראַכט אַ פּשט אין דער גמרא פונעם ״דף היומי״. ווען עס קומט צו רעדן צו אידן אין בית המדרש וועגן דער וויכטיקייט פון זיין ״המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא״, איז זייער שווער צו רעדן וועגן דעם, ווייל דער עולם וויל נישט הערן.  זיי זיינען צופרידן אַז זיי זיינען שומרי שבת, איי גיי זאָג זיי אַז זייערע עלטערן, און בפרט אַמאָליקע חסידישע אידן, פלעגן שוין פרייטיק נאָך חצות אויפהערן צו אַרבעטן, און אָנגעהויבן מאַכן הכנות, צוגרייטנדיק זיך צום הייליקן שבת קודש, ״התעוררי כי בא אורך״, וועקט אייך אויף, טוט-אויס אייערע וואָכן-קליידער. מ׳גייט אין מקווה, מ׳טובל׳ט זיך, מ׳זאָגט פאַר דער טבילה, ״הריני טובל להעביר מעלי זוהמא דחול״, דערנאָך נאָך אַ טבילה, ״הריני טובל לקבל עלי קדושת השבת״. דערנאָך נעמט מען אַ ״מקראות גדולות״ חומש, און מ׳גייט דורך דער פּרשה, מען זאָל כאָטש האָבן אַ שטיקל ידיעה וועגן דעם וואָס עס רעדט זיך, אַ וואָרט פון ״כלי יקר״, אַ כאַפּ פון בעל הטורים, אַ דערהויבן שטיקל ״אור החיים״ הקדוש וכדומה.  דורכלערנען עטלעכע מצוות אין ספר ״מנחת חינוך״. אַ מהלך פונעם ספּורנו, חזקוני און אַנדערע.
אַזוי ווערט דער גוף אַ ״כלי קיבול״ מקבל צו זיין די נשמה יתירה, און ווען מ׳וועט זאָגן די פינף ווערטער ״ברוך ה׳ המבורך לעולם ועד״ ביי תפילת מעריב, וועט מען קענען  מקבל זיין די פינף שבת׳דיקע חלקים פון ״נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה״.  צו דעם אַלעמען דאַרף מען אַ גרויסע הכנה. נישט אומזיסט האָט די תורה געזאָגט אַז מ׳דאַרף מקבל זיין ״תוספות שבת״, ״זכור מלפניה״.
אַזוי אויך ווען עס קומט צו שלש סעודות, ווערן טייל מענטשן נערוועז, זיי קענען שוין נישט אויסהאַלטן. וואָס איז? דער גן עדן איז נישט גוט פאַר דיר, דו ווילסט שוין אַנטלויפן פון דער כלה. דאָ זאָגסטו דריי מאָל ״בואי כלה״, און איצט ביי שלש סעודות, מ׳גיט דיר נאָך צייט צו פאַרברענגען מיט דער שבת מלכתא, אַנטלויפסטו, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה.
איך זאָג נישט אַז יעדער איינער איז אויף אַזאַ מדריגה, אָבער מען טאָר נישט טרייבן און יאָגן גאַנץ שלש סעודות, ווייל ער וויל שוין האַלטן נאָך ״עלינו״, ביי דער אַנדערער זייט פון דער טיר ...
אויף אַזעלכע אידן איז נעבעך אַ ביטערער רחמנות, אַז זיי קענען נישט זיצן רואיק מיט אַביסל ישוב הדעת און נהנה זיין פון דער מתיקות פונעם שבת, ״וברכתו מכל הימים, וקדשתו מכל הזמנים״. דו קענסט נאָך אַביסל נהנה זיין פון דעם אויבערשטנ׳ס ״מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה״, די שבת׳דיקע מתנה. נישט אומזיסט האָט דער רבונו-של-עולם באַפוילן צו מאַכן ״תוספות שבת״.


פּה להם ולא ידברו

דאָס זאָגט די גמרא, ״זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו״, דער ״זכור״ פון פאַר שבת, און דער ״שמור״ פון נאָך שבת, ״בדיבור אחד נאמרו״, ביידע זיינען איינס. די גמרא איז מסביר, ״מה שאין הפּה יכול לדבר״, דאָס מויל דערלויבט נישט די רבנים צו רעדן וועגן דעם, ״ומה שאין האוזן יכולה לשמוע״, ווייל די באַלעבאַטים ווילן נישט הערן רעדן וועגן דעם ... זיי ווילן כאַפּן דעם ציגאַרעטל גלייך ביים זמן פון מוצאי שבת, צו גיין הערן די נייעס וכדומה. אַזוי האָט דער רב אַ פּראָבלעם צו רעדן וועגן דעם, ווייל ער קען פאַרבלייבן קומענדע וואָך אָן אַ מניין ...
רבותי, איך האָף אַז לכל הפּחות שרייבן וועגן דעם קען מען יאָ...

 

 

 

 

 

טוט דא א קוועטש. זייט אזוי גוט, און אבאנירט דעם "אלגעמיינעם זשורנאל".
Posted on July 16, 2010
email this article       print this article
Copyright 2005 by algemeiner.com. All rights reserved on text and illustrations